top of page
profile_linkedin.jpeg

Starte egen tannklinikk – dette har de som lykkes til fellesHar du planer om å prøve lykken og starte for deg selv? Å starte egen tannklinikk handler som regel om en solid plattform.

Plattformen er ofte knyttet til den kompetansen og erfaring du selv har. Det er her du ser potensialet for å lykkes. Men arbeidet med tannklinikken er også fulgt av utfordringer: Både i fasene før, under og etter oppstart, kan selve oppstarten ta alt fokus. I mange tilfeller vil den være altoppslukende. Da er spørsmålet: Er det nok å starte en tannklinikk kun basert på din kompetanse og tid?

Få kontroll på økonomien

I Folkvang møter vi mange tannleger, gründere og virksomheter i alle faser av etableringen. Vi har fulgt en rekke klinikker fra den gode ideen helt frem til de har blitt “voksne” og oppnådd suksess. De har ofte én ting til felles: kontroll på økonomien! En god idé kan være gull verdt, men det hjelper lite dersom det ikke er grunnlag for inntjening, vekst og utvikling.


Økonomien i tannklinikken er selve fundamentet for å lykkes

Kontroll på økonomien bidrar til at tannhelsevirksomheten får god oversikt over reelle, likvide midler. Likviditet handler om å ha nok penger til å betale regninger til forfall. Men likviditet handler om noe enda viktigere: Å ha penger tilgjengelig gjør at du kan investere i videre vekst for klinikken. Alt koster penger, også vekst! Det er enkelt, og det er brutalt. Driver du innen tannhelse, koster det penger å kjøpe inn råvarer og forbruksartikler slik at helsetjenesten kan leveres og pengene kommer inn på konto. Får du flere pasienter over tid enn du klarer å håndtere, koster det penger å leie inn eller ansette nye tannleger. Driver du tannhelsevirksomhet, vil husleie, varekostnader og lønnskostnader alltid være der. Selv om du kan styre mange av kostnadene kan variasjoner i løpet av uken og året, skape utfordringer med likviditeten.


Sett opp regnskapet riktig fra dag én

I en tidlig fase i etableringen bør økonomien settes i system. Dette kan selvsagt være utfordrende når de fleste av døgnets 24 timer går med til å behandle og utvikle kompetanse. Det høres enkelt ut å betale regninger, sende faktura og betale skatt og avgift, men det er noe helt annet i en hektisk hverdag når alle spørsmålene dukker opp og alt man ønsker å gjøre skal finansieres.

En god regnskapsfører er kanskje den beste partneren du kan ha i en oppstarts- og etableringsfase

En dyktig regnskapsfører gir deg full kontroll på økonomien, og frigjør tid som du kan bruke på videreutvikling av idé og konsept. Du får hjelp til å finne riktig selskapsform, og å etablere en god flyt med godkjenning, kontroll og betaling av regninger. Videre får du hjelp til innbetaling av avgift og skatt, slik at dette blir riktig og tilgang til gode rapporter. Settes ting opp riktig fra dag én, kan du senke skuldrene og konsentrere deg om salg og vekst. Når veksten kommer, er kontroll på økonomien gull verdt.

Ofte stilte spørsmål om å starte egen tannklinikk

Hva må til for å starte egen tannklinikk?

En god plan og tilgang på finansiering er det første som må på plass. For å få finansiering, må du gjerne innom forretningsplanen som skal inneholde alt fra idéen og markedspotensialet til budsjett og strategi.


Hva må til for å starte et AS?


Det er en del praktiske ting som må på plass. Du må ha selskapskapital som settes inn på en bedriftskonto og en aksjekapitalbekreftelse fra banken. Deretter må du søke om opprettelse av AS gjennom Altinn og til slutt registrere selskapet i Brønnøysundregistrene.

Hvorfor starte aksjeselskap?

ENK er en forlengelse av deg som person, mens et AS separerer deg som person fra selskapet. Det å endre til AS har mange fordeler, spesielt at det gir mindre risiko ved at du kun hefter for aksjekapitalen. Et AS er en egen juridisk enhet og kan forplikte seg til avtaler, men i et ENK er det du som privatperson som hefter for alle forpliktelser.


Hvordan starte tannklinikk uten egenkapital?


Egenkapital, selskapskapital eller aksjekapital må på plass hvis du skal danne et AS. Hvis ikke må du starte opp som enkeltmannsforetak. Men husk at det er helt essensielt å ha tilgang til kapital ved oppstart av et selskap.


Hvordan gå frem for å starte firma i Norge?


Det første steget er å samle informasjon. Dette er godt beskrevet på Altinn. Du kan også ta kontakt med regnskapsfører, revisor eller banken som hjelper deg


Comments


bottom of page