top of page
profile_linkedin.jpeg

CONTROLLING FOR HELSEBEDRIFTER

Lederstøtte innen økonomifeltet Folkvang Controlling kan bidra på mange plan. Våre arbeidsoppgaver kan variere ut fra type helsevirksomhet og dens organisering. Hovedoppgaven er å hjelpe eier eller klinikkleder med styre økonomien.

Vi kan være ansvarlig for å sørge for at virksomhetens egen bokføringen av regnskapet er utført på en så tilfredsstillende måte at man kan være sikker på at virksomhets økonomiske situasjon presenteres korrekt.

Vil gjøre deler av jobben med regnskap selv, men ønsket støtte og kvalitetsikring innen regnskap og økonomi. Tannlege og klinikkeier Åsmund Heggen ved Sund Tannlegesenter ønsker å gjøre deler av jobben selv. Sammen fant vi en egnet controller-løsning der vi kvalitetssikrer og følger opp deres regnskap og drift i faste intervaller.

En slik løsning har typisk et fast omfang avtalefestet, og resten utføres etter behov og faktureres etter bruk og medgått tid.

Vi kan også utføre en rekke andre oppgaver. For eksempel:

  • Økonomisk planlegging

  • Utarbeidelse av regnskap

  • Budsjettering

  • Oppfølging av kundefordringer

  • Intern kontroll

  • Videreutvikling av økonomi og styringssystemer

  • Analyse av lønnsomhet

  • Analyse og forberedelser omkring kjøp og salg av virksomhet

En controller (økonomikonsulent) har ansvaret for økonomien i en helsevirksomhet. Controlleren driver aktiv lønnsomhetsovervåking, men deltar i tillegg i utvikling og verdiskapning i organisasjonen. En controller kan kanskje minne om en revisor eller regnskapsfører, men jobber i realiteten bredere enn revisorer og regnskapsførere gjør.

Hemmeligheten bak suksess er det å finne de gode parametrene som gjør det enklere for den enkelte ansatt å forstå hva de kan bidra med.

Steinkontroll på tallene

Folkvang Controlling tar del i viktige beslutninger og vi får et godt innblikk i helsevirksomhets ledd. En dag kan bestå av regnskapsavslutning med påfølgende avviksanalyser og oppfølgingsmøte med kunde. Om høsten går mye av arbeidet med til budsjettering og planlegging av virksomheten det kommende året. Som lederstøtte er vi forberedt på å utarbeide analyser og komme med innspill til beslutninger. Vi har sansen for sammenhengen mellom økonomi, strategi og helsevirksomhet. I rollen som rådgiver og støttespiller for ansatte og ledere er vi initiativrike og proaktive og vi legger vekt opplæring og kommunikasjon.

Ole Martin Skjervengen Leder Folkvang Økonomi ole@folkvang.no 97702995

Comentarios


bottom of page