top of page
profile_linkedin.jpeg

Webkurs: Innkjøp på tannklinikken

Webkurs: Innkjøp på tannklinikk

 • Onsdag 28/11, kl 14:00-15:30 (Webkurs)

 • Torsdag 29/11, kl 15:30-17:00 (Webkurs)

Kurset er egnet for innkjøpsansvarlige ved en tannklinikk. Formålet er å hjelpe deg som innkjøpsansvarlig med å effektivisere ordreprosesser, frigjøre tid og gjennom det øke inntjeningen på klinikken. «FOLKVANG INNKJØP: EN GOD HANDEL SATT I SYSTEM»

 • DEL 1: Innkjøp for innkjøpsansvarlig ved tannklinikk.

 • Beste praksis innkjøpsrutiner som er enkle å ta i bruk ved klinikken

 • Kostnadskontroll: Full kontroll før faktura kommer

 • Logistikk og innkjøpsprosess: Effektivisere av prosedyrene

 • Hva er rammeavtaler, hvilken nytteverdi gir de?

 • Kvalitet og målinger i innkjøpsarbeidet.

 • DEL 2: Intro til bruk av innkjøpsportalen FolkvangHandel

 • Bestilling, produktsøk og handlelister

 • Informasjon om avtalene

Påmelding: Send oss kontaktinformasjon (Navn, e-post, telefon og klinikknavn) og ønsket kurstidspunkt på e-post: post@folkvang. Du mottar link til webkurs på e-post. Bindende påmelding.

Pris: Medlemmer av Folkvang Innkjøp: Gratis - Andre tannklinikker: 500 kr inkl. mva / deltager

Folkvang Innkjøp er bindeleddet mellom klinikken og tilbydere i tannhelsebransjen

Alle tannklinikker har sine egne måter å jobbe på. Det kan være rutiner for varekjøp, for fakturagodkjenning, eller hvordan man løser de hverdagslige oppgavene. Så lenge man jobber med penn og papir, er det kanskje ingen grunn til å endre godt innarbeidede rutiner?

Har du derimot behov for å effektivisere eller automatisere noen oppgaver, lønner det seg ikke alltid å tviholde på den gamle måten. Vi i Folkvang vet at det å overlate jobben til et nytt system kan være en utfordring. Alt handler om å få en enklere hverdag på klinikken. Er man villig til å endre måten man jobber på, får man kanskje flere gevinster enn man kunne drømme om.

Comentarios


bottom of page