top of page
profile_linkedin.jpeg

Henrik Forsstrøm oppsummerer 2020Vi er over halvveis i desember – måneden vi bruker på juleforberedelser, men også på å oppsummere året som er gått. Tradisjon tro tar vi utgangspunkt i hva nordmenn flest søkte opp på Google og sammenlikner dette med hvordan vi i Folkvang opplevde året.

2020 er et historisk år som vil bli husket for koronapandemien og global krise. Det er derfor ingen stor overraskelse at koronaviruset dominerer både våre kunders år og nordmenns søk på Google. Vi har alle stått overfor store utfordringer og begrensninger i livene våre, og har måttet navigere oss gjennom en ny hverdag. På kinesisk består ordet krise av to tegn. Det ene står for fare og det andre for muligheter. Året 2020 har bydd på nettopp det – noen muligheter -men det kommer jeg tilbake til.

Google-listen nedenfor forteller en historie om et år som på mange måter har vært annerledes og alvorstynget. Selv drar jeg kjensel på punkt 8 da jeg forsøkte å google meg frem til hvordan man klipper håret selv, da min frisør ble pålagt å stenge sin virksomhet og avlyse alle sine avtaler.


1. Hvordan smitter koronaviruset

2. Hvordan kjøpe aksjer

3. Hvordan bruke munnbind

4. Hvordan slette Instagram-konto

5. Hvordan regne ut feriepenger

6. Hvordan oppsto koronaviruset

7. Hvordan permittere ansatte

8. Hvordan klippe håret selv

9. Hvordan teste seg for korona

10. Hvordan skrive søknad

Nyttårsrakettene har knapt landet da nyhetene om et nytt virus i Kina skapte overskrifter her hjemme. Litt senere på vinteren nådde viruset norsk jord via en afterskifest i Østerrike. Deretter går ting slag i slag. 12. mars stenger landet, dagen vi her på kontoret har døpt «C-day». Etter dette har hverdagen blitt preget av mye nytt, en del frykt og usikkerhet, samt behovet for rask omstilling. I januar merket våre leverandører økt press på etterspørsel etter smittevernsutstyr. Dette ga oss de første indikasjonene på at noe var på gang. Jeg husker vi hadde et par interne møter om dette, men vi hadde verken sett for oss konsekvensene eller omfanget av Covid-19. Etter «C-day» ble prioriteringen ved vårt kontor snudd på hodet. Internt iverksatte vi raskt hjemmekontor for egne ansatte. Deretter startet et intenst arbeid med å kartlegge hvordan dette ville påvirke våre kunders hverdag, og hvordan vi skulle sikre deres virksomheter best mulig. Folkvang har i ettertid mottatt positiv tilbakemelding på vår raske respons og effektive kommunikasjon - noe vi naturligvis setter pris på og tar med oss videre inn 2021.

«Hvordan koke egg». De fleste gikk fra «business as usual» den fredagen i mars, til å permittere mange av sine ansatte og skalke lukene over helgen. Dette gjelder også innen helsesektoren. Mange i Norge har derfor slitt økonomisk det siste året. «Hvordan permittere ansatte» havner på en 7. plass på listen. I 2019 var «hvordan koke egg» og «hvordan lager man en baby» høyt opp på listen. Kontraster.

Sammen med kompensasjonssøknader var likviditet, kriselån og kostnadskontroll hovedtemaene hos oss i slutten av første kvartal. Det fleste klinikkeiere har nok hatt tettere og hyppigere dialog med sin regnskapsfører de første månedene i 2020, enn de har hatt samlet de siste årene. Som tannlege, lege eller fysioterapeut har man blitt nødt til virkelig å sette seg inn økonomi og drift. De mest proaktive har benyttet dette som en mulighet til ikke bare å lære, men også å ta noen langsiktige grep. Ikke bare for å komme seg gjennom krisen, men for å ta strategiske beslutninger for hvordan man best mulig drifter og får mest ut av hver krone. De som ikke allerede har gjort det, bør nok bruke den innsikten til å gjøre det nå!


Vi i Folkvang har siden vi åpnet dørene vært vant med hjemmekontor. Digitalisering og effektivisering av helsedrift er vår kjernekompetanse, så vi var godt organisert og posisjonert da begrensningene ble innført. I 2020 har også helsevirksomhetene blitt mye bedre kjent med hvilke digitaliseringmuligheter som er tilgjengelig i vår tid. I årene som kommer blir det spennende å se hvordan helsevirksomhetene bruker disse mulighetene til å levere enda bedre helsetjenester og drifte mer effektivt. Det blir også interessant å se hvor mange år i en normal teknologisk utvikling man som følge av smittekrisen hopper bukk over. Spørsmål som fremdeles står ubesvarte er hvordan digitalisering kommer til å påvirke f.eks leveranse av helsetjenester og pasientens endrede preferanser.

Mot sommeren åpnet landet noe opp igjen, men ferien ble likevel annerledes for de aller fleste. Mange benyttet sommeren til å bli bedre kjent med Norge, mens andre prioriterte å få kontroll på virksomheten sin eller utføre behandling som ble utsatt på våren. Permitterte og arbeidsledige har dessuten vært nødt til å tilpasse seg en hverdag med mindre å rutte med. Utover høsten ble situasjonen litt bedre enn fryktet, i alle fall for helsevirksomhetene. Mange har tatt igjen en del av tapt omsetning. Mye på grunn av offentlige ordninger med raskere permitteringer og kostnadskompensasjoner, ser vi at noen faktisk ligger an til et høyere driftsresultat i 2020 enn man budsjetterte med ved inngangen til året. Kanskje har dette sammenheng med at «hvordan kjøpe aksjer» er googlet av mange nordmenn - sikkert også av aktører innen vårt marked.


På mange måter kan man velge å se på året 2020 som tidenes mulighet i form av en syretest av organisasjonen. Mange har fått svar på hvordan de fungerer som enten leder eller ansatt under en krise. Man skal også være takknemlig for at helsebransjen har vært relativt lite rammet til tross for at den er ekstremt eksponert. Blant annet har nok dette å gjøre med at rutiner rundt smittevern allerede er en naturlig del av hverdagen. Personlig opplever jeg nå en grad av positivitet i bransjen og en gryende optimisme. Jeg håper vi kan ta med oss noen viktige leksjoner fra dette året, blant annet minnet om hvor sårbare man kan være som individ, organisasjon og samfunn. I tillegg har forhåpentligvis mange erfart hva som er viktig i hverdagen, og hva man strengt tatt klarer seg uten.


Til tross for flere lyspunkter er det samtidig også noen mørke skyer i horisonten som vi vil følge nøye med på i 2021. Ikke overraskende vil vi fokusere på virussituasjonens langsiktige effekt på drift og lønnsomhet innen helse, og vi forventer å se økt press på priser på innkjøpssiden. Vi er også noe bekymret for eventuelle konsekvenser en potensiell økonomisk nedgang vil ha for nordmenns lommebøker og effekt på etterspørselssiden. Andre temaer som vi følger med på er forslag om moms på visse helsetjenester, samt kostnader og effekter av økt sykefravær og nedetid hvis virussituasjonen akselerer i første halvdel av det kommende året.


Året rundes av med noen oppløftende nyheter rundt vaksine, og det blir spennende å se hvordan dette kan gi et løft sammenliknet med året som har gått. Vi vil opprettholde vårt fokus på helsedrift og håper å styrke vår stab med flere kompetente ansatte innen økonomi og driftsrågivning. Vi vil også lansere vår egen webbaserter kurs- og kompetanseplattform i 2021, Folkvang Akademiet.

Vi i Folkvang lever av å hjelpe helsevirksomheter med å skape en enklere driftshverdag, og vi er ekstremt opptatt av hva som rører seg i bransjen, og hvordan vi kan bli en enda mer verdifull samarbeidsparter. Har du en ide eller et forslag til hva vi i Folkvang kan gjøre i 2021, setter vi veldig pris på innspill. Bruke gjerne post@folkvang eller ta kontakt med meg direkte.

Vi ønsker alle innen norske privat helsebransje en riktig god jul og et virusfritt 2021!


Med vennlig hilsen, Henrik Forsstrøm - Folkvang


コメント


bottom of page