top of page
profile_linkedin.jpeg

Totalpakke for klinikkdrift

Folkvang Gruppen leverer en stadig bredere totalpakke for drift av tannklinikk.

Med utgangspunkt i kraftig vekst i antall kjedeaktører og stadig høyere grad av konkurranse innen det norske tannhelsemarkedet, blir det nå viktigere for frittstående klinikker å ta driften på alvor.

Faktum er at de aller fleste små og mellomstore klinikker ikke har et egnet driftsapparat og en intern organisasjon som kan dekke behovet for nødvendige forretningsfunksjoner. Dette er noe man helt klart vil trenger for å drifte lønnsomt i konkurranse med kjedeaktørene. Folkvang tar behovet for nødvendige forretningsfunksjoner på alvor og kan bidra til en stabil og lønnsom drift av din tannhelsevirksomhet. Vi håndterer små og store problemstillinger for din klinikk. Vårt formål er å levere tjenestene som øker klinikkers konkurranseevne.

Vår totalpakke for klinikkdrift Totalpakken inneholder det meste en klinikk trenger for å optimalisere driften, ruste opp for økt konkurranse og tilpasse seg nye forutsetninger. Totalpakken øker inntektene, reduserer driftskostnadene og sikrer bedre forutsetninger for høyere økonomisk overskudd over tid.

Klinikkens innkjøpssjef Folkvang Innkjøp og innkjøpsavdelingen jobber på vegne av gruppens klinikker med å ta frem og videreutvikle innkjøpsavtaler for alle klinikkens innkjøpsposter. Gjennom gruppens størrelse og forhandlingsmakt legger vi press på leverandørene og kutter kostnadene både for varekjøp, tekniker, utstyr og andre driftskostnader. Helt konkret fjerner vi en rekke kostnader fra mange små forhandlinger og transaksjoner mellom frittstående klinikker og leverandører, samt vi flytter noe av profitten fra leverandørene tilbake til klinikkene.

Klinikkens markedssjef Folkvang Media sikrer en profesjonell kommunikasjon og markedsføring. I dagens tannhelsemarkedet er det helt essensielt å være synlig og samtidig fremstå seriøs og helhetlig i de rette kanalene. Ved pasients valg av tannlege er det ofte klinikkens markedsføring og nettside som forteller historiene som styrer valget. Det er dermed helt avgjørende at man som tannlege investere i dette for å opprettholde tilgang til nye pasienter. Vi leverer alt fra nettside, grafisk profil, strategi, kampanjer i sosiale medier og fult ut drift av klinikkens eksterne kommunikasjon.

Klinikkens økonomisjef Folkvang Økonomi er klinikkens økonomisjef. Vårt økonomi og regnskapspersonell jobber utelukkende med tannhelseøkonomi. I et marked med stadig økende driftskostnader, investeringer og lavere inntektsvekst blir det en forutsetning å ha full kontroll på klinikkens økonomi. Som klinikkens økonomisjef sørger vi for at du som tannlege er ajour med regnskapet, utarbeider og følger opp budsjett og prognose, fatter de rette driftsbeslutningene basert på et faktabasert grunnlag og øker det økonomiske overskuddet i driften. Klinikkens kundeservice

Folkvang Respesjon er et nytt konsept i Folkvang som lanseres i 2020. Denne avdelingen vil levere ekstern sentralbordløsning og timebooking via telefon, nettside og sosiale media til tannklinikker i hele Norge. Klinikker som har liten kapasitet eller for lav tilgjengelighet på telefon, epost og SMS får her en tjeneste som øker kundeservice og kutter eller omdisponerer personellkostnader. Våre ansatte vil være tannhelsesekretærer som kan svare på henvendelser enten kun når klinikken ikke kan besvare henvendelser, eller fult ut fra kl 8 til 20 hvis man ønsker dette. Folkvang Respesjon vil være partner i Norsk Helsenett og kan levere sekretærtjenester via NHN og direkte i Opus Journalsystem.

Klinikkens personalsjef Fluid Staffing er enda et nytt konsept innen tannhelse. Fluids tjenestemodell er formidling og administrasjon av autorisert helsepersonell for kortere engasjement og oppdrag innenfor tannhelse nasjonalt i Norge. Dette er spesialister, allmentannleger, tannpleiere og autoriserte tannhelsesekretærer.

Fluid Staffing tar sikte på å etablere en digital og nasjonal plattform høsten 2019 for innleie og utleie av tannhelsepersonell. Plattformen vil legge til rette for at utleiers tilbud av personell kan matches nasjonalt og lokalt med potensiell innleier av personell (både selvstendig næringsdrivende og ansatt personell). Videre har Fluid som hensikt å ta seg av tilknyttet administrasjon, avtaleverk og fakturering mv. mellom aktørene. Utleid personell vil være autorisert helsepersonell, som både kan være selvstendig næringsdrivende eller ansatt i helsevirksomhet.

Kontakt Folkvang i dag for å få vite hvordan du kan komme i gang med vår totalpakken for drift av din klinikk. Du når oss på post@folkvang.no eller 45222147 for et uforpliktende tilbud. Vi minner også om våre lokalmøter uke 35 i Sandefjord, Kristiansand, Stavanger og Bergen Mer informasjon om møtene og påmelding finner du her: Folkvang Lokalmøter

Comments


bottom of page