top of page
profile_linkedin.jpeg

Artikkel: Camilla Hansen Steinum

På lederplass skriver President i NTF Camilla Hansen Steinum om Hvorfor bør tannleger eie og drive egen praksis? Aktuelt og interessant fra Steinum. Link til artikkel nedenfor.

Folkvang-Gruppen stiller seg bak NTF:

«Arbeide og legge til rette for at tannklinikker skal eies av tannleger» samt «Ivareta interessene til tannleger som er bedriftseiere og selvstendig næringsdrivende». Videre skal vi «Påvirke forhold som har konsekvens for arbeids- og driftsforhold for tannleger i privat sektor, i samarbeid med Akademikerne Næringsdrivende». Tidene April 2019

Comments


bottom of page