top of page
profile_linkedin.jpeg

Straumann og Folkvang med avtale

APRIL 2019: Folkvang-Gruppen og Straumann med samarbeidsavtale

Henrik Forsstrøm, daglig leder av Folkvang-Gruppen beskriver Straumann-samarbeidet som svært spennende for Folkvang-klinikker:

«Avtalen strekker seg over 3 år og har kommet på plass etter en omfattende og tverrfaglig prosess, hvor en rekke henvisningspraksiser og allmennpraktiserende tannleger har vært med på å forme innholdet.

Vi (Folkvang-Gruppen) har valgt å samarbeide med Straumann ettersom deres visjon stemmer godt med vår egen, nemlig å levere kvalitet, samt å skape fordeler og kompetanse på tvers av frittstående klinikker i Norge. Med dette samarbeidet kobler vi sammen Straumanns spisskompetanse innen deres fagområder, og supplerer dette med Folkvangs modell for frittstående klinikker.»

Fra signeringen i Gøteborg. F.v: Oskar Skjelin, Grete B. Larsen, Henrik Forsstrøm, Anette Wiberg, Martin Frænde og Line Storetvedt

Hvilke muligheter gir denne avtalen klinikker tilknyttet Folkvang-Gruppen? Denne avtalen gir i første rekke bedre vilkår for Folkvang-klinikker. Avtalen skaper oss også nye muligheter og en tydeligere link mellom henvisningsklinikker og almenpraktiserende tannleger internt i Folkvang-Gruppen. Gjennom samarbeidet med Straumann kan vi tilby egne kurs og opplæring. For tannleger som ikke jobber med tannimplantater i dag, gir avtalen også en kostnadsfri oppstartspakke med to kassetter og opplæring på klinikk.

Avtalen omfatter blant annet rabattavtale på tannimplantater, protetiske komponenter og biomaterialer. Videre får Folkvang-klinikker kostnadsfri klinikkopplæring, fast rabatt på eksterne Strauman-kurs, tilgang til egne Straumann-kurs i regi av Folkvang-Gruppen, fast rabatt på digitalt ITI-medlemskap, konsignasjonslager* samt egne vilkår ved kjøp av utstyr levert av Straumann og tilknyttede leverandører.

Hvordan får Folkvang-klinikker tatt i bruk avtalen? Alle klinikker med Folkvang-avtale og en «Folkvang-ID» har tilgang til avtalen. Tilknytning til avtalen er kostnadsfritt og uten bindinger. Før klinikken registreres hos Straumann med nye vilkår vil det gjennomføres en enkel kartlegging av klinikkens behov og innkjøp. Dette gjøres i dialog med avtalekontakt i Folkvang, Grete B. Larsen, på telefon: 413 64 607 eller via e-post grete.larsen@folkvang.no. Informasjon om klinikkens tilslutning til avtale rapporteres videre til Straumann, og man får deretter melding fra Folkvang når tilgang til vilkår og tjenester er aktivert.

Kan andre klinikker ta i bruk Folkvangs avtale med Straumann? Kun klinikker med tilknytning til Folkvang har tilgang til Straumann-avtalen. Generelt er hovedkriteriet for tilknytning at klinikken er frittstående og uten binding til annen gruppering innen det norske tannhelsemarkedet.

Det eneste klinikker uten tidligere tilknytning trenger å gjøre er å signere «Folkvangavtalen – Klinikk». Ved signering av avtalen blir klinikken tildelt en unik Folkvang-ID som gir tilgang til en rekke fordelsavtaler og tjenester, inkludert Straumann-avtalen. Tilknytning til Folkvang-Gruppen er kostnadsfritt og uten bindinger.

Ønsker du å vite mer om tilknytning eller Gruppens øvrige tjenester? Kontakt Grete B, Larsen i Folkvang på telefon: 413 64 607 eller e-post grete.larsen@folkvang.no. Man finner også generell informasjon på www.folkvang.no.

Kort om Straumann

  • Straumann er leverandør av tannimplantater, protetiske komponenter og biomaterialer mv.

  • Hovedkvarter for Straumann-konsernet er lokalisert i Basel, Sveits.

  • Straumann ble stiftet i 1954 og har siden den tid vokst til et globalt selskap med 5700 ansatte.

  • I 2018 hadde selskapet en omsetning på 1.112 millioner CHF (Sveitsisk franc).

  • Selskapets hjemmeside: www.straumann.com

*Konsignasjonslager fordrer et visst kjøpsvolum.

Comments


bottom of page