top of page
profile_linkedin.jpeg

Hva kunder sier om Folkvang Rådgiving

Jeg kan trygt anbefale Folkvang Rådgiving til andre praksiseiere!

Tannlege Erlend Olden, Tannlege Olden AS, Bjugn

Erlend Olden har hatt store bedringer økonomisk og trivselsmessig i sin praksis hvor Folkvang Rådgiving og konsulent Marit Høye hadde oppdraget. Han fikk en solid økning i omsetning og en bedre arbeidshverdag.

"Jeg ser veldig godt effekten av det Folkvang Rådgivning har lært meg, og implementert ved min klinikk. Vi har fått en mer forutsigbar og morsom arbeidsdag. Det har også vært bra for inntjening, uten at det har gitt oss mer stress. Sammenlignet med samme periode forrige år, opplever vi en omsetningsvekst pr måned på 20.000 til 160.000." - Tannlege Erlend Olden, Tannlege Olden AS, Bjugn

Opplegget Folkvang Rådgivning og konsulent Marit Høye har kjørt med meg har fungert veldig bra, og ikke minst at hun følger opp for å høre hvordan det har gått. Jeg ser frem til å jobbe videre med dette og for hvilke utsikter dette kan ha for min praksis.

Rågivningen ga meg et puff til å fortsette å jobbe "på bedriften" og ikke bare "i bedriften". Det ga meg en dytt i riktig retning forhold til å sette av tid til klinikkdrift. Mitt inntrykk av Folkvang Rådgivning er meget bra! Det er veldig motiverende når det kommer noen utenfra med innspill på hvordan ting kan gjøres. Jeg ble bevisst mine mål og visjoner og stimulert til å jobbe ut ifra dette.

Jeg anbefaler rådgiving til de som trenger hjelp til å øke effektiviteten og bedre økonomien, forbedre arbeidsmiljøet og øke trivselen i praksisen. De vil også være en god hjelp med personal- og personalpolitikk.

Folkvang Rådgiving og konsulent Marit Høye har vært til stor hjelp til å sette flere ideer og ønsker til faktiske gjøremål som er praktisk gjennomførbare. De ga meg en struktur på utvikling av klinikken. Det er også veldig viktig at jeg har noen jeg står ansvarlig for. Jeg kan trygt anbefale Folkvang Rådgiving til andre praksiseiere!

Ønsker du mer informasjon om hva Folkvang Rådgivning kan gjøre for din praksis? Ta kontakt med en av våre konsulenter:

Marit Høye Konsulent 95 08 22 11 marit@folkvang.no

Henrik Forsstrøm

Konsulent

45 22 21 47

henrik@folkvang.no

Comments


bottom of page