top of page
profile_linkedin.jpeg

Oss Folkvang i mellom - Facebook


Vi har opprettet en lukket Facebook-gruppe for tannleger, tannpleiere og sekretærer ved klinikker tilknyttet Folkvang Gruppen.

Formålet med gruppen er et felles knutepunkt og forum. Her ønsker vi å legge til rette for raskere utveksling av informasjon og dialog med og på tvers av tilknyttede klinikker.

Hvordan bli med i "Oss Folkvang i mellom"?

Comments


bottom of page