top of page
profile_linkedin.jpeg

Vi oppsummerer Folkvangs roadshow

Uke 35 var et team fra Folkvang på veien for lokalmøter i Sandefjord, Kristiansand, Stavanger og Bergen. Her oppsummerer vi hvilke spørsmål vi fikk, samt hva vi lærte og tar med oss tilbake.

Over 65 deltagere fra tilknyttede og andre klinikker skapte fine rammer for mye spennende meningsutveksling om tannhelsemarkedet. Vi i Folkvang satt pris på å bli bedre kjent med medlemmene og samtidig lærte vi mer om hva dere fokuserer på i det daglige på klinikken.

Med oss på tur hadde vi tannleger fra tilknyttede klinikker som fortalte om hva Folkvang er for dem og samarbeidspartnere i Folkvang Innkjøp: Straumann, Ergo Optikk, Upheads, Coltene, Sensodyne, Jacobsen Dental og NorEngros

Nedenfor oppsummerer vi noen spørsmål vi fikk fra møtedeltagere

Hva gjør egentlig Folkvang?

Folkvang er først og fremst en nisjet og spesialisert tjenesteleverandør for frittstående tannklinikker i Norge. Vi har utviklet og samlet de forretningsfunksjonene som klinikkeiere trenger for å drifte bedre i et marked med høyere konkurranse. I dag har vi tjenesteavdelingene Folkvang Økonomi, Folkvang Media og Folkvang Rådgivning. I tillegg til å være en tjenesteleverandør har vi også et innkjøpssamarbeid. Folkvang Innkjøp er en egen avdeling som organiserer og forhandler avtaler på vegne av gruppen. Denne avdelingen har som formål å redusere kostnader og opptre som en mer profesjonell motpart ovenfor avtalepartnere. Hva får jeg som klinikkeier ut av dette? Som klinikkeier får man en driftspartner og et støtteapparat tilsvarende det tannhelsekjedene utvikler. Gjennom denne tjenestemodellen får tannleger én aktør å forholde seg til. Dette skaper bedre kvalitet og mer profesjonell drift på klinikknivå. Videre får klinikker lavere driftskostnader ved å bruke våre avtaler i Folkvang Innkjøp. Utenom dette får tannleger et nettverk av likesinnede de kan bruke for sparring og meningsutveksling. Koster det noe å bruke innkjøpsavtalene i Folkvang Innkjøp?

Nei. Pr dags dato koster det ingenting å tilknytte seg Folkvang Innkjøp og ta i bruk våre innkjøpsavtaler. Gjennom forhandlinger har vi tatt frem en rabatt og en marginal andel av denne rabatten er med å drifte dette samarbeidet innen innkjøp. Koster det noe å bruke de øvrige tjenestene? Ja. Som tjenesteleverandør leverer vi produkter og tjenester på lik linje med andre tilsvarende aktører. Ønsker man å ta i bruk våre tjenester innen klinikkøkonomi, rådgivning, tannlegeregnskap, media, markedsføring eller øvrig tar vi frem spesifikke tilbud med priser og vilkår for din klinikk. Hvem utfører tjenestene i de ulike avdelingene? Folkvang utfører selv tjenestene. Det er kun innen Folkvang Innkjøp vi opptrer som en tilknyttet 3. part. Folkvang Innkjøp leverer ikke selv produkter som f.eks forbruksvarer. Må jeg bruke alle tjenestene i totalpakken? Nei. Klinikker velger selv hvilke tjenester man ønsker å ta i bruk. Et typisk samarbeid med Folkvang starter gjerne ved at man tar i bruk noen av våre innkjøpsavtaler. Etter en tids samarbeid velger man f.eks å gå over til Folkvang Økonomi for regnskap og økonomi og/eller Folkvang Media for markedsføring og omdømmebygging. Hvordan blir man medlem og hvem kan bli med?

Folkvangavtalen er inngangsbilletten til Folkvang. Dette er en avtale som regulerer samarbeidet mellom Folkvang og klinikken. Denne oversendes og signeres digitalt. Frittstående tannleger og klinikkeiere kan bli medlem av Folkvang.

Hva annet vi lærte og tar med oss tilbake.. Det er en generell enighet om at markedet er i endring. Tøffere lokal konkurranse og nye forutsetninger gjør at klinikkeiere er på jakt etter løsninger.

Mange klinikker savner et større nettverk å forholde seg til. Dette innen spørsmål knyttet til behandling, men også andre forhold innen drift av praksis. Vi fikk også mange fine innspill og forslag til hva vi i Folkvang bør jobbe med i tiden fremover. Ønsker du å vite mer om Folkvang og hva vi kan gjøre for din klinikk? Ta kontakt på post@folkvang.no eller telefon 45222147

Comentarios


bottom of page