top of page
profile_linkedin.jpeg

NorDental 2018 - En meget positiv opplevelse

Etter noen svært hektiske dager på NorDental 2018 er det på sin plass med en oppsummering fra Folkvang. We made it! Tross nedgang i antall besøkende på messen grunnet høstferie, hadde Folkvangs stand svært bra trykk gjennom alle dagene. Mottakelsen blant kollegene var overveldende. Vi fra Folkvang fikk en mengde positive tilbakemeldinger, både på driftspartnermodellen, men også for selskapets DNA og strategi: "Av og for tannleger". Nå gleder vi oss til fortsettelsen og arbeidet med å skape et slagkraftig driftsalternativ for frittstående klinikker.

F.h: Oskar Skjelin, Kirsten Berg, Marit Høye og Henrik Forsstrøm

Folkvang på Nordental. (f.v: Oskar Skjelin, Kirsten Berg, Marit Høye og Henrik Forsstrøm)

Mange nye klinikker har fått øynene opp for Folkvang og vårt konsept som klinikkens driftspartner. Ekstra gøy var det å se at våre medlemmer fremsnakker vårt konsept, og dro med gode kollegaer og kullinger bort til vår stand for å fortelle og vise oss frem. Vi er ydmyke og takknemlighet for en svært varm mottagelse. Denne uken og neste uke vil vi kontakte alle som skrev seg på kontaktlisten på vår stand.

Folkvang er av og for tannleger! På vår stand sto tannleger som enten er involvert i den daglige driften, regionsansvarlige og fornøyde medlemmer som aktivt bidrar til å støtte selskapet. Vi fortalte om Folkvang ut i fra egne erfaringer og klinikkenes behov.

Landsmøtet er en viktig møteplass. Vi fikk mange nye kontakter innen leverandørbransjen. Dette skaper nye muligheter for våre klinikker. Folkvang har spesielt fokus på å danne langsiktige og strategiske samarbeid, som igjen reduserer friksjon i daglig drift for Folkvangs tannleger.

Hva er nytt? På messen presenterte vi vår forretningsmodell som klinikkens driftspartner, og vår utviklingsplaner for 2019. Neste år starter vi en tjeneste innen forhandlinger av utstyr og investeringer for klinikker. Klinikker som allerede nå planlegger investeringer kan melde dette inn til tannlege Oskar Skjelin, leder av Folkvang Innkjøp, oskar@folkvang.no.

Folkvang Innkjøp kommer også til å gå inn på nye områder, der i blant tannteknikk. Her vil vi frembringe en eller flere nasjonale avtaler. Vi vil også fokusere på andre strategiske samarbeidsavtaler, og er i dialog med Straumann og andre tilsvarende og aktuelle aktører. Flere tannleger fikk også møte våre økonomer og regnskapsførere i Folkvang Økonomi. Vi leverer tannlegeregnskap som en del av vår driftspartnermodell. I 2019 lanserer vi Folkvang Media og flere andre tjenester som skapte begeistring blant fremmøtte.

NorDental 2018 - var en meget positiv opplevelse. Vi ses i 2019!

bottom of page