top of page
profile_linkedin.jpeg

Kundereferanse - Folkvang Rådgivning

Folkvang Rådgivning ved rådgiver Marit Høye har denne våren gjennomført et forbedringsprosjekt med Tannlege Svein-Ragnar Baggethun på Otta.

Svein Ragnar Baggethun: «Veldig bra!...Hvis andre klinikker har samme utfordringer som meg ville jeg anbefalt denne rådgivningen fordi det var direkte, på problemstilling, og jeg følte at det ble gjort på mine premisser»

Kunden er fornøyd med tjenestene som ble levert og trekker frem at strukturen og innholdet virket planlagt og godt. Formidlingen var bra og innholdet i møtene var formidlet på forhånd.

Svein-Ragnar forteller videre: «..Samtalene ga meg verktøy for å styre klinikkdriften i den retningen jeg ønsker. Forventningene ble imøtekommet, og nye forventinger skapt i løpet av perioden. Marit Høye virket trygg på det hun formidlet... Satte krav som gjør at jeg måtte levere på tid. »

Comments


bottom of page