top of page
profile_linkedin.jpeg

På tide å lage klinikkbudsjett for neste år?

Tannleger som setter av tid og ressurser til budsjettering har et viktig styringsverktøy til oppfølging og måling av klinikken. Dette gir økt bevissthet på hva pengene går til og kommer fra. Et budsjett gir klinikken et verktøy for å planlegge kommende periode, og til å kontrollere i ettertid for å fange opp eventuelle avvik. Dermed kan du som tannlege unngå likviditetsproblemer og negative overraskelser.

Folkvang Tannlege Budsjett

Hva er et klinikkbudsjett?

Definisjonen av et budsjett er en oppstilling over forventede inntekter og kostnader for en klinikk i løpet av en bestemt periode. Et budsjett er dermed planlagt eller forventet regnskap for neste budsjettperiode. Det er ikke lovpålagt å ha budsjett, men Aksjeloven § 6-12 sier “Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet.”

Hvordan et klinikkbudsjett bidrar til bedre kontroll og innsikt?

  • Stor innsikt skapes i selve budsjettarbeidet, hvor man dykker ned i detaljene

  • Skaper en felles forståelse blant klinikkens ledelse og ansatte til forventet økonomisk resultat

  • Økt forståelse av økonomisk årsak og virkning i selve driften

  • Økt bevissthet på klinikkens inntekter, kostnader og investeringer

  • Løpende oversikt over pengestrømmene og kontroll av klinikkdriften

  • Oppnår høyere grad av måloppnåelse innen økonomistyring

Hvordan kan du sette opp et budsjett for din klinikk?

En enkel tilnærming er å bruke fjorårets tall. Videre bør du justere for prisstigning, områder hvor det er ventet en vekst eller nedgang på de ulike tjenestene, markedssituasjon, nyansettelser, eventuell endring i andre driftskostnader og investeringer.

Nystartede klinikker uten historikk bør starte mer detaljert på transaksjonsnivå over inntekter og kostnader for å få et overblikk over hva som er forventet. Hvor detaljert du bør gå avhenger av størrelsen og kompleksiteten på klinikken.

Jobb aktivt med klinikkbudsjettet året rundt

Ikke legg bort budsjettet når det nye året kommer, men bruk det aktivt for å kontrollere avvik. Er det avvik som går ut over fortjenesten fanges det fort opp, og du kan gjøre korrigeringer som sikrer videre drift.

Budsjettprosessen gir en god evaluering av historikken til klinikken. Start tidlig med planleggingen. Om det er større endringer som krever kostnadskutt eller investeringer er det viktig å forankre dette i klinikken tidlig, slik at det er enighet om målsetting for kommende periode.

Sett av tid til budsjettering! Det er viktig for å kunne ta de riktige avgjørelsene, og det kan spare deg for mange utfordringer. Har du et regnskapssystem som er tilrettelagt for budsjett-funksjonalitet blir det langt lettere å avstemme fortløpende i gjennom regnskapsåret.

Ønsker du å starte budsjettarbeidet for 2020?

Med Folkvang Økonomi har du budsjettmodul i regnskapssystemet og Sticos Rapport for budsjettoppfølging. Snakk med oss om du vil ha hjelp med å komme i gang, eller vil at vi skal ta oss av dette.

Sett opp budsjett, få full kontroll over kommende kostnader og inntekter og se grafiske fremstillinger med drill-down over tid. Husk på de mange utfordringene klinikker møter for å lykkes – Og hvordan et budsjett kan bidra til å ha full kontroll på økonomien! FÅ ET UFORPLIKTENDE TILBUD PÅ BUDSJETTOPPFØLGING

Comments


bottom of page