top of page
profile_linkedin.jpeg

Julebord 2020: Skattefritt velferdstiltak for helsevirksomheter

«Hvordan løser man julebord og gaver til ansatte i 2020?» Her beskriver vi alternativer man kan gjennomføre eller annen type velferdstiltak eller kompensasjon man kan gi de ansatte, hvis det tradisjonelle julebordet avlyses pga smittevernstiltak.


Mange helsevirksomheter henvender seg til oss med spørsmål om hvordan man kan gjennomføre «julebordet 2020». Som en følge av covid-19-pandemien er "julebordsesongen" 2020 mer eller mindre blitt avlyst. Mange har spørsmål knyttet til om man skattefritt kan gi den enkelte ansatte gavekort på restaurant. Til dette har skatteetaten sagt et klart og entydig nei.

Et slikt gavekort uten fellesarrangement kan bare gis skattefritt innenfor den ordinære "julegaveregelen" på kr 2 000, ikke i tillegg. Regelen styrer hva man får skattemessig fradrag for, men står ikke til hinder for å gi gaver med høyere verdi. Det vil kunne føres som en kostnad, men er ikke fradragsberettiget.

Hvilke tilstelninger omfattes

Enkeltstående tilstelninger som julebord, sommeravslutning mv. for alle eller en betydelig gruppe ansatte vil normalt være skattefrie velferdstiltak for de ansatte. Forutsetningen er at vilkårene for rimelige velferdstiltak er oppfylt. Velferdstiltak skal først og fremst være et tiltak som tar sikte på å øke trivselen og motivasjonen til de ansatte. Skattefritaket omfatter også deltakelse av den ansattes familie, innenfor rammen av hva som er rimelig. Videre er det ikke noe krav om at alle ansatte må tilbys et velferdstiltak av samme type på samme tidspunkt, så lenge tiltakene er noenlunde likeverdige. Når dette likeverdskravet og kravet til rimelighet har vært oppfylt, har dette blitt praktisert slik at for eks. avdelingsvis arrangement normalt er blitt godtatt innenfor regelverket. Også arrangement for mindre grupper for deltakelse i forskjellige prosjekt er blitt godtatt innenfor velferdsreglene. Fellesarrangement for mindre grupper

Som svar til stortinget på et skriftlig spørsmål har finansministeren åpnet for at både gavekort og refusjon av restaurantbesøk som følge av smittesituasjonen i visse situasjoner kan aksepteres som julebord og dermed ikke skattlegges. Finansministeren mener at vilkåret om fellesarrangement må tolkes i lys av den spesielle situasjonen som har oppstått, og at det ikke kan være noe i veien for at de ansatte går ut og spiser julemiddag i mindre grupper. Det er allikevel sentralt at helsemyndighetenes retningslinjer for avstand og antall personer som kan samles oppfylles.

Skattedirektoratet åpner for skattefrie digitale julebord

Skattedirektoratet bekrefter at servering av mat hjemme kan være skattefritt dersom bevertningen skjer i forbindelse med et velferdstiltak som skal bidra til å øke trivsel og samhørighet i bedriften. Et julebord som gjennomføres digitalt vil kunne være et slikt velferdstiltak. Det betyr at arbeidsgiver skattefritt kan dekke mat og drikke for ansatte som deltar f.eks. på julebord på Teams e.l.

Skattedirektoratet har presisert at dekning av utgifter til mat og drikke kan gjennomføres både via refusjon til den ansatte (mot bilag) og gjennom gavekort eller lignende.

Skattedirektoratet har visstnok også bekreftet muntlig at denne vurderingen ikke kun gjelder under koronautbruddet, men vil være generell. Dette kan bety at digitale julebord vil være skattefrie også etter koronaperioden.

Ønsker du å vite mer dette tema eller Folkvang Økonomis løsninger innen regnskap, kan du ta kontakt med Ole Skjervengen på ole@folkvang.no eller telefon 977 02 995Commentaires


bottom of page