top of page
profile_linkedin.jpeg

Jacobsen-avtalen er reforhandlet!

Folkvang har i april reforhandlet avtalen på dentale forbruksvarer med vår hovedleverandør Jacobsen Dental.

Vi har blant annet lykkes med å oppnå svært gode vilkår på et stort utvalg høyvolumprodukter, som står for en stor andelen av innkjøpskostnadene! Medlemmer av Folkvang Innkjøp vil bli kontaktet innen kort tid for informasjon om nye priser og vilkår. Klinikker som ikke har tilgang til Jacobsen-avtalen kan ta kontakt med oss for mer informasjon. Bruk e-postadressen post@folkvang.no.

#Av og for tannleger!

Comments


bottom of page