top of page
profile_linkedin.jpeg

Investorpresentasjon, Folkvang AS


Investorpresentasjon, Folkvang AS Folkvang AS vil i uke 8, 9 og 10 gjennomføre investorpresentasjoner for medlemmer/klinikkeiere i forbindelse med forestående emisjon ("Private placement") i Folkvang AS (Org.nr: 918 049 886).

Investorpresentasjon

  • Folkvang bygger nå fremtidens samarbeidsplattform for private tannklinikker. Av og for tannleger

  • Dette er første runde med salg av aksjer til medlemmer

  • I denne innledende runden søker Folkvang AS å ta inn 5-10 nye medeiere

  • Prosessen lukkes medio mars 2018

Det er to ulike muligheter for presentasjon

  • Åpen presentasjon (webmøte) onsdag 28. februar kl 18:00. Med styret og ledelsen i Folkvang

  • En-til-en møte. Med ledelsen i Folkvang. Tidspunkt etter forespørsel

  • Møtene gjennomføres via Skype og GoToMeeting

  • Møteforespørsel*, send e-post til medeier@folkvang.no

*Merk e-post med "Fellesmøte" eller "En-til-en". Ved "en-til-en", send med minst to ulike forslag til passende tidspunkt (08:00-19:00, mandag - fredag)

Innhold i presentasjon

  • Hvilke aktører vi søker i denne runden, og våre forventninger til medeiere

  • Informasjon om forretningsmodellen og fremtidige planer

  • Formål med finansieringsrunden

  • Informasjon om tilbudet og tidsfrister for tegning i emisjon

  • Betraktning av økonomi og risiko

  • Spørsmål

Spørsmål rettes til:

Henrik Forsstrøm, Daglig leder

+47 45 22 21 47

henrik@folkvang.no

bottom of page