top of page
profile_linkedin.jpeg

Hjelpen er nær (Null Hull)

Artikkel fra Null Hull 01.2022 (Jacobsen Dental)

For klinikkeiere som lurer på veien videre i det som av mange oppfattes som en turbulent og krevende hverdag, finnes god hjelp å få. Vi har slått av en prat med gründerne bak driftspartnertjenesten Folkvang.

– Essensen av det vi driver med, er å formidle at det er ganske mye mer i tannhelse som kan gjøres bedre uten at det trenger å bli en revolusjon. Er man en klinikkeier som savner en partner på sidelinjen og som kan drift, så er vi gode. Det er det som er hele pakka. Vi vet hva vi snakker om, og vi tør å si det når det er noe vi ikke kan, sier Henrik Forsstrøm, daglig leder i selskapet Folkvang, Jacobsen Dentals samarbeidspartner for salg av forbruksvarer.

Folkvang så sin spede begynnelse i 2016, tre år etter at Forsstrøm var ferdig utdannet siviløkonom fra Handelshøgskolen i Bergen. Også Oskar Skjelin er utdannet i Bergen, men på et helt annet studium. Han var ferdigutdannet tannlege i 2003 og er i dag praksiseier som driver Halden Tannlegesenter. « Vi tannleger kan være sabla gode på tannbehandling, men klarer ikke nødvendigvis å samle oss om de strukturelle tingene i bakgrunnen.» – Jeg kontaktet Oskar med en slags skisse på tannhelse. Jeg var på jakt etter markeder som hadde noen fellestrekk med det markedet jeg kom fra som da var retail. Den gangen, og egentlig også nå, var Folkvang konstruert, da som en idé, nå mer og mer som noe konkret, som et slags kjedekontor hvor man som klinikkeier kan kjøpe seg de tjenestene man trenger, i stedet for at en kjede kjøper deg opp og implementerer tjenestene sine, forteller Henrik entusiastisk og legger til: – Mye har skjedd siden den gang.

– Grunnen til at jeg tente på ideen i 2016 var at vi hadde snakket litt internt i Halden Tannlegeklubb og i Østfold Tannlegeforening og så videre om et tettere samarbeid rundt for eksempel innkjøp av forbruksvarer, forteller Oskar. – Ganske mange legger ned en del ressurser i å få best mulig priser og finne ut av ting på egen hånd, og så sitter alle på hver sin tue og er småkonger. Men hva med å prøve å samle dette til noe? Så kom Henrik inn med dette fra høyre.

– Halden er liten, og jeg driver en av de større klinikkene, fortsetter Oskar. – Jeg er også nysgjerrig på nye ting og å se på nye løsninger innen tannhelse, så jeg tente på ideen hans umiddelbart. Jeg tenkte at det var akkurat dette vi hadde søkt etter, men aldri klart å få til. Vi tannleger kan være sabla gode på tannbehandling, men klarer ikke nødvendigvis å samle oss om de strukturelle tingene i bakgrunnen.

Henriks markedsanalyse tilbake i 2016 var at det kun var et tidsspørsmål før tannhelsetjenestene ville bli mer konsolidert.

– Dette var før alle kjedene kom, bortsett fra Colosseum. Kjedene har brukt de siste årene på å bygge opp store, tunge, slagkraftige organisasjoner, med flinke og spesialiserte folk som jobber kontinuerlig med å utvikle klinikkene de kjøper opp. Vi hadde en teori om at disse organisasjonene ville komme, og at det ville bli vanskeligere å forbli uavhengig som praksiseier. Hvis ikke de frittstående gjorde noe som helst, ville man kanskje ikke umiddelbart slite, men de store organisasjonene bruker mye ressurser på å kontinuerlig utvikle seg og da kan man havne bakpå. Det er som et slags tankskip. Hvis det ene begynner å endre kurs, og du fortsetter rett fram, så tar det lang tid før du oppdager at du er ute på feil kurs og da skal begynne å snu. Det tar lang tid, kanskje for lang tid. Det er litt det vi har jobbet ut ifra, forteller Henrik.

Han prøvde å se på hvilke typer driftstjenester frittstående helsevirksomheter ville trenge å styrke for å kunne forsvare eget eierskap og egen drift. Det handler om regnskap, HR og økonomi, det handler om automatisering og standardisering, og det handler om innkjøp og forbruksvarer.

– En viktig bit av innkjøpskostnadene er å få det til å gå av seg selv, uten å bruke for mye personalressurser på det, forteller Henrik og forklarer med det en sentral del av Folkvangs forretningskonsept. – Vi er veldig opptatt av å snu hver eneste stein innen tannhelse, også forbruksvarer. Vi har stor tro på standardisering og flyt, hvis vi skal sette opp et regnskap for en klinikk eller om det er HRM eller kundereisen eller forbruksvarer eller innkjøpsmønstre, så prøver vi å bryte opp det man gjør ned til mindre prosesser. Er det noe man kan fjerne, er det noe man kan automatisere, kan man bruke personalet smartere, snarere enn å drive med manuell håndtering av repeterende prosesser der dette ikke er nødvendig, eller kan man tilføre en ny tjeneste som på klinikknivå ikke går an fordi kostnadene for hver enkelt praksis blir for stor? Er det noe vi kan levere herfra som gjør at man kan forsvare kostnaden fordi vi fordeler den på x antall klinikker i stedet?

Dette er typiske stordriftsfordeler og standardiseringsmodeller Folkvang søker å tilby klinikkeiere som vil fortsette å drive for egen maskin, men ser behovet for hjelp til deler av det daglige arbeidet som ikke går på det strengt faglige. «Vi aksepterer ikke at ting ikke funker. Da prøver vi alltid å finne en løsning.» – Jeg er ikke så opptatt av hvem som eier hva, men tar utgangspunkt i at eiere ønsker å optimalisere en bedrift. Vi prøver å bygge opp et tilbud til de som ikke ønsker å selge, fordi vi mener det er rasjonelt å bruke penger på å effektivisere en drift, løst med tanke på en høyere opplevd kunde/pasient-verdi. Det handler også om å redusere stressfaktorer på klinikker, sier Henrik og overlater ordet til kollegaen.

– Noe av det vi ønsker er å heve kompetansenivået til tannlegekollegene mine. Vi vil lære folk å gjøre gode ting og slutte å gjøre dumme ting. Det er for eksempel små, basic ting som innkjøp. Det er ikke alltid man regner med kostnaden i tid det tar å sette seg ned og begynne å regne på ting, til å sette en sekretær til å finne ut hva som er den billigste kompositten. Du har fort spart inn det ved å ha en avtale fremfor å sette en egen person til å gjøre den jobben. Det handler om å tenke litt annerledes rundt driftsaspektet, og at man ikke lenger skal behøve å sitte isolert uten å vite hva andre gjør.

– Du har selvsagt «Oss tannleger imellom» og andre facebooksider, Null Hull og mange andre som kommer med innspill om hvordan ting er, men vi har gjennom sammenslutningen en lavere terskel for å kunne kommunisere og ser best practice. Vi ser hva som fungerer og hva som ikke fungerer hos de forskjellige. Det tror jeg alle kan dra nytte av hvis de vil. Så er det selvfølgelig mulig å ha ulike former for tilknytning til Folkvang. Noen benytter seg bare av innkjøpsavtalen, men de har jo et bredere aspekt enn det. Vi baserer oss litt på Dental Support Organisation-prinsippet med at du har driftspartneren i ryggen, hvor man dekker inn økonomibiten, markedsføring og HR og så videre.

Folkvangs tilbud favner mye, men slett ikke alt. Henrik Forsstrøm og Oskar Skjelin understreker at de gjør et grundig forarbeid i alt og legger ned de ressursene som trengs for å kunne tilby det beste mulige produktet, men også at det ikke alltid bærer frukter. De har flere eksempler på områder der markedet ikke har vært klart og at de derfor har lagt prosjekter på is.

Likevel, i dag kan Folkvang bistå med innkjøpsavtaler, regnskap og økonomi, mediehåndtering og markedsføring og generell rådgivning. Blant annet. Selskapet er i kontinuerlig utvikling, noe de også vil at deres kunder skal være.

– God drift er ikke rakettforskning, sier Henrik. – Alle som driver en bedrift vet hva de har sluntra unna med, og det man sluntrer unna med er ofte det man ikke burde sluntre unna med. Det er der vi kommer inn og sørger for kontinuitet og fremgang på de områdene du bevisst eller ubevisst har unngått fordi det er kjedelig, tidkrevende eller ubehagelig. Det er ikke noe gøy å automatisere et regnskap og du vet ikke hvor du skal starte en gang, men har du først gjort det drømmer du deg ikke tilbake til der du kom fra. Det er slikt vi driver med. Vi vet hva som funker, og det vi ikke har noen løsning på prøver vi å finne en løsning på, sier gründeren.

Han ser Oskar som sin ideelle partner. Ikke bare er han praksiseier og vet hvilke utfordringer en tannhelseklinikk møter i hverdagen, han er også en slags forsøkskanin for nye ideer og prosjekter.

– Jeg er jo best som kliniker, så har jeg følt at jeg kanskje har vært litt dårlig på de andre aspektene, bekrefter han. – Men det er som Henrik sier. Det er kanskje ikke tid, eller du tar deg ikke tid til ting som ikke gir penger i kassa umiddelbart, men når du har et bra system som fungerer, som gir bedre drift, så blir det lønnsomt likevel.

Klinikkeiere som inngår en avtale med Folkvang kan også være trygge på at de er der in the long run, forsikrer Henrik.

– Vi har møter med leverandørene, vedlikeholder avtalene, ser om det er nye trender i markedet vi må følge med på, lytter til dem som har knyttet seg til oss. I den avtalen som ligger i bånn er det også en del dynamikk, men vi kommer ikke på kontoret hver eneste dag og kriger på hver minste øre. Det ville vært irrasjonelt, også fra vår side. Men de som er tilsluttet våre avtaler, om det er på forbruksvarer eller på andre ting, skal kunne forvente at de kan lene seg tilbake og bruke dem, selv om ikke alt er med en ekstrem rabatt til under markedspris. Der er ikke vi, sier han.

Det Folkvang til syvende og sist vil fremstå som er en solid samarbeidspartner.

– Vi har fokus på å være grundige når det gjelder å forstå hvorfor ting henger sammen på den og den måten. Selvfølgelig tar det tid å få leveransen til å være proaktiv og grundig og feilfri hele veien, men det er de detaljene vi har fokus på. Vi aksepterer ikke at ting ikke funker. Da prøver vi alltid å finne en løsning.

bottom of page