top of page
profile_linkedin.jpeg

Klinikkinnkjøp og besparelser. Har du oversikt?

Som klinikkeier og tannlege kan jeg være den første til å innrømme at innkjøp og forhandlinger har vært tidkrevende, utfordrende og frustrerende. Jeg ønsker helst å bruke tid og ressurser på å bli en best mulig kliniker, og glemmer fra tid til annen at jeg også er bedriftsleder med alt det innebærer. I en travel klinikkhverdag skyver jeg stadig oppgaven med å følge opp innkjøp over på en av våre tapre tannhelsesekretærer, som etter beste evne forsøker å orientere seg om priser, tilbydere og markedet. Som mellomstor klinikk kan jeg ikke forsvare kostnaden ved å ansette en innkjøpscontroller. Samtidig vet jeg at jeg på egenhånd ikke har et stort nok innkjøpsvolum til å oppnå de beste vilkårene, som i sin tur gjør meg mindre konkurransedyktig.

Når det gjelder repeterende innkjøp fra faste leverandører er det lett for innkjøpsansvarlig ved klinikken å nedprioritere en løpende gjennomgang av avtalebetingelsene. Leverandører og produsenter endrer stadig sine priser og betingelser, så hvordan kan jeg være sikker på at leverandøren vi valgte i fjor fortsatt har det beste tilbudet? Har det dukket opp nye tilbydere siden sist vi sonderte markedet? Er det andre som har lansert nye og bedre løsninger? Hvis man ikke overvåker og revurderer de eksisterende innkjøpsavtalene fra tid til annen er det fare for at klinikken taper penger. Det som skal til for å skape kostnadseffektive innkjøp er en god og gjennomtenkt strategi. Ikke alle har muligheten eller ressurser til å bygge opp nødvendig innkjøpskompetanse innad i klinikken, noe som er nødvendig for å sikre gode avtaler over tid. Det krever tid og kyndighet for å finne leverandører, forhandle, inngå avtaler, reforhandle avtaler, og ikke minst sørge for løpende markedsovervåking. Flere går glipp av mange mindre besparelser som til sammen utgjør større kutt i kostnadsbasen. Kostnadseffektive innkjøp kan bidra til å bedre bunnlinjen og styrke resultatet for klinikken. Redusert administrasjon i forbindelse med innkjøp og fakturahåndtering gjør at min klinikk frigjør kapasitet til å fokusere på kjernevirksomheten og dermed øke driftsinntektene. Neste gang du også strever med å finne en leverandør, en forhandling, eller ikke vet om de betingelser du har fått er konkurransedyktige, bør du vurdere å la oss i Folkvang hjelpe deg. Vi har verktøy og kompetansen som sikrer deg bedre kontroll på innkjøpsprosessen. Som medlem av Folkvang vil man også få tilgang til vår nettbaserte innkjøpsportal. Her blir alle innkjøpsavtalene og ordreleggingen samlet på ett sted. Den nettbaserte innkjøpsportalen gjør det enkelt og rimelig for deg og dine ansatte å håndtere klinikkens innkjøp gjennom en enkel oversikt over tilbydere til tannhelsetjenesten. Dermed kan dere prioritere å bruke tid på klinikkens kjernevirksomhet, fremfor å holde orden på innkjøp.

Comments


bottom of page