top of page
profile_linkedin.jpeg

10 dager igjen til fristen

15. juni er fristen for innsending av "Bestillingsblanket for tegning av aksjer i Folkvang AS"

For andre frister og videre gang i pågående emisjon se tilsendt "Investeringspresentasjon Folkvang AS"

Øvrige spørsmål kan rettes til Daglig Leder: Henrik Forsstrøm: henrik@folkvang.no eller +47 452 22 147

bottom of page