top of page
profile_linkedin.jpeg

Folkvang med landsdekkende IT-avtale

Folkvang Innkjøp - Innkjøpskjeden for norske frittstående tannklinikker - har inngått en landsdekkende avtale med UpHeads for leveranse av IT-drift og IT-tjenester for tannklinikker.

Bakgrunn for avtalen Avtalen med Upheads er et resultat av ønske om en felles IT-løsning for Folkvang-gruppen som sikrer driftsstabilitet, mindre nedetid og en mer stabil IT-kostnad. Gjennom denne avtalen kan Folkvang Innkjøp bring på banen tilsvarende nasjonale IT-løsning som flere av kjedeaktørene benytter idag. På en vanlig tannklinikk i dag er IT en større og større del av hverdagen, og all journalføring, samt det aller meste av dokumenter, billed- og røntgendokumentasjon er lagret elektronisk. Program- og maskinvare er ofte komplisert, og tar mye tid å vedlikeholde og holde oppdatert både mht programvare men også mht regelverk. Investeringskostnad på server, backup og UPS er stor, men grunnet manglende kompetanse løper det også stor kostnad på serviceteknikere. Nedetid gir fort store tap, samt misfornøyde kunder.

Hva skal til for å bruke Upheads-Avtalen:

 • Signert Folkvangavtale 2019

 • Godkjent fiberlinje

 • Konvertering av klinikkens maskiner og nettverk mot Upheads-servere

 • NHN kobles via Upheads

Folkvangs Upheads avtale

 • Rammeverk med Folkvang-servere dedikert til Folkvangs medlemmer.

 • Backup inkludert (10 dager). «Plug and play» (Lagring: Ubegrenset mengde).

 • Felles drift av serverpark + Drift av klinikk-del. Alltid oppdatert programvare og i hht regelverk.

 • Full SQL lisens: Gir raskere og mer stabil databasehåndtering.

 • For større klinikker som allikevel kan måtte kjøpe full SQL lisens er dette også inkludert. Opus har en øvre grense for sin «gratis» versjon av SQL.

 • Active Directory (Folkvangdomene) En katalogtjeneste som gjør det mulig å administrere, organisere og kontrollere ressurser på en hensiktsmessig måte internt og på Folkvangnivå.

 • Terminalserver. Dette innebærer en server som er «ute av kontoret» og din enhet speiler hva serveren kjører. Din enhet trenger ikke dyre programmer eller stor prosessorkraft, ergo billigere utstyr. (Merk: Ikke alle røntgensystemer fungerer i terminalserver. Dette må avklares i hvert tilfelle.)

 • «Alltid på» hjemmekontorløsning via NHN hjemmekontor.

 • De fleste applikasjoner kan kjøres.

 • NHN sikret. Gir sikkerhet internt i Upheadsnettverket.

Kontakt Folkvang Innkjøp for mer informasjon om konvertering, priser og vilkår i avtalen Grete Larsen Forretningsutvikler, Folkvang-gruppen E: grete.larsen@folkvang.no T: 413 64 607

Comments


bottom of page