top of page
profile_linkedin.jpeg

Start 2020 med en økonomisjef på klinikken

Som driftspartner for over 130 tannklinikker i Norge leverer Folkvang Gruppen den beste totalpakken innen drift og klinikkøkonomi. Vi kaller vår løsning «klinikkens egen økonomisjef". Ta kontakt med oss i dag for et uforpliktende tilbud for oppstart i januar 2020.

10 grunner til at du bør velge Folkvang Økonomi i 2020:

  1. Vi sitter midt i tannhelsebransjen og vet hvor skoen trykker

  2. Du kan være trygg på vi kjenner alle aspekter av klinikkdrift

  3. Vi tar hånd om ditt regnskap fra A til Å - Inkludert lønn og rapportering til myndigheter

  4. Vi er digitale - Regnskap i skyen og elektronisk fakturaflyt

  5. Du får den sparringspartneren i økonomiske beslutninger du har savnet

  6. Vi utarbeider og følger opp ditt klinikkbudsjett slik at du når dine mål

  7. Vi driver løpende søk etter forbedringsområder i din drift

  8. Vi har flere strenger å spille på gjennom våre øvrige Folkvang-avdelinger.

  9. Vi har nøkkeltall som gir styring og sammenlikningsgrunnlag

  10. Våre økonomer og regnskapsførere jobber kun med tannleger

NB: Normalt har man 3 måneders oppsigelsestid hos nåværende regnskapsfører. Ta kontakt med oss allerede i dag for et uforpliktende tilbud med oppstart i januar 2020.

Husk at...

En klinikks økonomi og regnskap utgjør kanskje det viktigste interne styringsverktøyet. Ledelsen og styret i en klinikk er avhengig av tids- og kvalitetsriktige regnskapstall, som gir verdifull innsikt i klinikkens økonomiske og strategiske beslutningsprosesser. Outsourcing av hele eller deler av økonomifunksjonen kan bidra til å skape en kostnadseffektiv drift og samtidig frigjøre verdifull tid som heller kan brukes til klinikkens kjernevirksomhet.

​​

コメント


bottom of page