top of page
profile_linkedin.jpeg

Dentinor og Indental: Vinnere av anbud tannteknikk

Dentinor og Indental hadde den samlede sett høyeste vurderingen i anbudet. Folkvang Innkjøp på vegne av våre 155 tilknyttede klinikker er tilfredse og trygge på kommende samarbeid. Begge aktørene har demonstrert profesjonalitet gjennom hele anbudet. Anbudet gjelder for norsk og importert produksjon. Samtidig er det verdt å trekke frem at begge selskapene har en uttalt strategi om å posisjonere seg for de frittstående tannklinikkene i Norge, noe som er forenelig med Folkvang Gruppens strategi. Avtalene ble signert desember 2019, er aktive og strekker seg fram til 31.12.2021.

Folkvang Innkjøp jobber med å fremforhandle rammeavtaler innen de fleste av en klinikks kostnadsområder. Den tanntekniske kostnaden for en klinikk er blant de største enkeltkostnadene. Med dagens markedsutvikling ønsket vi i Folkvang å utnytte mulighetene for å oppnå besparelser og strategiske fordeler for hver tilknyttet klinikk gjennom å fremforhandle nasjonale rammeavtaler innen tannteknikk.

Etter oppfordringer fra flere av våre medlemsklinikker har vi nå gjennomført en omfattende og grundig anbudsprosess for å evaluere segmentet på flere plan enn pris. Vi hadde respekt for kompleksiteten og omfanget av et slikt anbud innen tannteknikk.

Anbudet ble utlyst april 2019. Alle norske tanntekniske laboratorier og aktører hadde anledning til å delta. Anbudet ble utlyst via Folkvangs hjemmesider og videreformidlet via Norges Tannteknikerforbund. Totalt 15 aktører deltok i første runde og prekvalifisering. Deltagere hadde sendt inn initiale priser og vilkår, samt tilsendt vurderingsskjema. Aktuelle deltagere ble kontaktet i juli for videre dialog og invitasjon til runde 2 og påfølgende sluttevalueringer. Endelig tilbud om sluttforhandlinger og samarbeidsavtale fant sted i november 2019.

Tildelingskriterier og vurdering av deltagere i anbudet er oppgitt nedenfor. Pris var ikke det eneste tildelingskriteriet. Tilknyttede Folkvang-klinikker har til felles at de har fokus på kvalitet av driften, og verdsetter leverandører med betydelige produktkompetanse, innovasjonsevne, logistikk- og produksjonskapasitet.

Tildelingskriterier: Pris og sortiment, organisasjon, eierforhold, strategi og drift, dokumentasjon produktet, garantier og leveringsvilkår, logistikk og distribusjon, kapasitet produksjon, support, kundeservice, kurs og etterutdanning, utstyrspark og infrastruktur. Folkvang Innkjøp holder internt webmøte for tilsluttede klinikker 23. januar kl 16:00. I dette webmøtet vil leder av Folkvang Innkjøp Oskar Skjelin og daglig leder Henrik Forsstrøm ha en gjennomgang av anbudet. Tema for møtet er beskrivelse av anbudsprosessen, anbudsvinnere, innholdet i avtalene og implementering på avtale. Spørsmål kan rettes til post@folkvang.no

Comments


bottom of page