top of page
profile_linkedin.jpeg

Folkvang oppsummerer 2017🎄

Folkvang i 2017: Et vellykket "take off" og en spennende fortsettelse i vente!

"Dette [Folkvang] er et initiativ vi har ventet på! Jeg synes det er veldig bra at dere har gjort jobben med å samle klinikker rundt innkjøp. Det er også meget gunstig at man kan ta del i innkjøpssamarbeidet uten at det påvirker andre forhold ved min klinikk." - Klinikkeier, Bergen

Tiden er inne for å oppsummere året som har gått, og Folkvangs første driftsår som innkjøpssamarbeidet for private og frittstående tannklinikker. Først og fremst vil vi i Folkvang takke alle tannleger og andre klinikkansatte som i 2017 har bidratt og støttet oss i oppstartsfasen. Vi vet at dere alle har en svært travel hverdag, og vi er enormt takknemlige for at dere har gitt av deres tid og med dette gitt oss uvurderlig innsikt. Uten dere hadde vi aldri klart å komme hit Folkvang er i dag.

Videre vil vi også takke alle leverandører, andre samarbeidspartnere og deres ansatte for et meget positivt, lærerikt, fartsfylt og morsomt år. Sammen har vi klart å skape en plattform som gir merverdi for deres kunder!

Hovedmålene for 2017 er nådd:

 • Ved inngangen til dette året satt vi oss som mål å etablere en plattform for tannleger som gjør det mulig å samarbeide om felles innkjøpsfordeler. Dette har vi klart!

 • Siden den gang har et stort antall klinikker gitt oss tommel opp gjennom bruk av våre avtaler i innkjøpsplattformen FolkvangHandel.

 • Tilbakemeldingene har vært meget positive og vi opplever at medlemmene setter pris på vår tjeneste, filosofi og åpenhet. Folkvang er, og vil alltid være, #AvOgForTannleger.

"En stor fordel med FolkvangHandel er at jeg kan legge ordre til flere ulike leverandører i samme portal samtidig. Dette gjør min hverdag som innkjøpsansvarlig mye enklere og jeg sparer tid." - Tannhelsesekretær, Kristiansand

Høydepunkter fra 2017:

 • Innkjøpsplattformen FolkvangHandel.no er lansert.

 • De første medlemsklinikkene har tatt i bruk FolkangHandel.

 • Første Folkvang-leverandører er valgt etter omfattende ambudsrunder under vinteren og våren.

 • Løpende reforhandlinger og justeringer underveis er gjennomført.

 • Leverandør -og produktpanel er etablert. Disse tannlegene vil løpende vurdere Folkvang-avtalene, og komme med forslag til forbedringer og nye avtalepartnere.

Mål for 2018:

 • Spisse tjenesten, samt skape et bedre og bredere nettverk for Folkvang-medlemmer.

 • Legge til rette for andre aktiviteter i Folkvang-nettverket, der medlemmer kan bruke nettverket til egne initiativ og prosjekter som kan komme andre klinikker til gode.

 • Utvide leverandør -og produktpanel. Vi søker flere spesialister som kan tenkte seg å delta.

 • Videreutvikle leverandør-porteføljen innen blant annet IT og klinikkmøbler. Her er det innspill fra medlemmene som styrer Folkvangs videre arbeid i 2018.

 • Skape en tettere dialog med underleverandører for å sikre Folkvangs medlemmer tilgang til produktnyheter og andre fordeler.

 • Fortsette arbeidet med å tilknytte oss nye «ambassadør-klinikker» i distriktene. Dette for å skape et mer vitalt nettverk, som kan lytte og fange opp ønsker og innspill.

 • Videreutvikle Folkvang-nettverket med prosjekter inn mot andre og liknende bransjer.

Vi ser frem mot 2018 og håper flere tannleger og annet helsepersonell vil være med å skape fremtidens samarbeidsplattform for norsk privat helsesektor!

På vegne av Folkvang-teamet ønsker vi alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Comments


bottom of page