top of page
profile_linkedin.jpeg

Tannlege Oskar Skjelin: "Folkvang-modellen"

- Vi tannleger står i dag midt i en hverdag der enkelte dører lukkes, mens andre dører åpnes!

For oss er "Folkvang-modellen" muligheten til å skape en samarbeidsplattform og vinnerstrategi. Jeg ser på Folkvang som et cluster av alle de gode tingene ved å være en del av en større sammenslutning, samtidig som jeg slipper å produsere på tall, gi fra meg eierskap eller styringsrett over min praksis!

Oskar Skjelin, Tannlege og Med-Gründer Folkvang AS. Foto: Halden Tannhelsesenter AS

Hvorfor ble jeg en del av Folkvang? Fra det første spadetaket har vår målsetning vært å skape den mest solide samarbeidspartneren innen praksisdrift! Jeg savnet et alternativ som kunne styrke min klinikks posisjon opp imot kjedenes inntog. Gjennom Folkvang har vi klart å skape stordriftsfordeler på blant annet innkjøp, samtidig som jeg selv kan velge de tjenester jeg ønsker å benytte meg av innenfor økonomi, rådgivning, administrasjon og markedsføring. Jeg kan føle meg trygg på at noen med bransjekunnskap gir meg trygge og fornuftige råd i hvordan jeg best kan administrere min bedrift. Dette gir meg mer tid til det jeg liker best - Tid med mine pasienter!

Jeg anbefaler andre å adoptere Folkvang-modellen!

Om man ser på måltall for små og mellomstore tannklinikker i Norge de siste 5 år, der økte krav til kompetanse på HMS, KS, innkjøp og lovpålagte endringer blir det vanskeligere å lykkes både faglig og økonomisk. Gjennom Folkvang-modellen får man en sparringspartner i hverdagen! Med et stort nettverk, bred kompetanse på administrasjon, og tilgang til fagspesifikk rådgivning, regnskapsføring og markedsføring. De fleste praksiseiere ønsker at deres «livsverk» skal ha en høy verdi, noe man lettere oppnår ved å ha riktige folk på sitt lag!

Fordeler ved Folkvang Først og fremst vil jeg trekke frem fordelen ved å ha et nettverk å spille på! Et nettverk der tannleger sammen tar avgjørelser og setter premissene. Dette gir meg mer tid til å fokusere på pasienter, noe som viser seg i regnskapet. Videre har innkjøpssamarbeidet, hvor vi er med på å ta tilbake noe av makten, forhandlet på volumvarer og sett på nøkkeltallene, vært med på å skape besparelser ved min klinikk.

Med Folkvang Økonomi får vi nå fordeler gjennom tannhelsespesifikk rådgivning og regnskapsføring. Seinere 2018 ser jeg fremt til fordelene "Folkvang Media" kan skape gjennom markedsføring, hvor man har god innsikt i de strukturer og «regler» som gjelder i tannhelsemarkedet i Norge. Dette kommer til å skape en bedre "kundeopplevelse" for mine pasienter. Hvordan passer Folkvang inn i tannhelsebransjen på lengre sikt?

Hvis man ikke ønsker å bli en del av en tannlegekjede og i lys av de endringene som har vært i det norske tannhelsemarkedet de siste 5 årene, tror jeg at de fleste ikke vil kunne klare seg uten å stå i en eller annen form for konstellasjon eller samarbeid. Noe som har vært viktig for meg i Folkvang er å skape mange av stordriftsfordelen kjedene har, mens jeg samtidig beholder eierskap og råderett!

Hva har jeg lært gjennom denne prosessen?

At tannhelsebransjen er i endring, og at du som praksiseier selv må ta et aktivt valg på hvor du vil at du og din praksis skal være i fremtiden. Om du fortsatt vil være med på utviklingen eller risikere å stå utenfor. Videre har jeg lært at mange av våre dyktige praksiseiere rundt i Norges land sitter og drar den samme tunge «byrden». Sist men ikke minst: At samarbeid skaper fordeler og makt. Jo flere vi er - Jo sterkere står vi om vi ønsker å bli hørt!

Comments


bottom of page