top of page
profile_linkedin.jpeg

Regnskap for små helsevirksomheter: Gjøre alt selv eller få bistand med jevne mellomrom?

Fører du hele eller deler av regnskapet selv, men er usikker på hva du egentlig må kunne? Mange som fører deler av regnskapet selv ser gjerne behov for en sparringspartner. Under kan du lese litt mer om hva man kan gjøre selv, og når det kan være lurt å søke hjelp og bistand av en regnskapsfører.

«Drømmen for en liten helsevirksomhet er en delt løsning, hvor jeg kan gjøre så mye jeg klarer selv i et digitalt regnskapssystem! I tillegg kan jeg betale for bistand av regnskapsfører og få hjelp med det en trenger. Tenker da på spesifikke råd og tips for ens eget regnskap som jeg kan overlate til fagfolk, men som samtidig ikke koster så altfor mye.»

Respondent, Folkvang Økonomis markedskartlegging, 2020 Folkvang Økonomi har høsten 2020 gjennomført en kartlegging av økonomifunksjonen blant norske private helsevirksomheter. 20% av respondentene svarte at de fører regnskapet selv, uten bistand fra regnskapsfører. 8 av 10 i denne gruppen driver et ENK med 0-5 ansatte. Gruppen opplever noe lavere tilfredshet med egen økonomifunksjon sammenliknet med gruppene som enten bruker regnskapsfører til deler eller hele sin økonomifunksjon. 85% oppgir at pris er hovedårsaken til at man ikke benytter regnskapsfører. Hva kan man gjøre selv?

For å kunne føre deler av eller hele regnskapet selv, bør du kjenne til det grunnleggende rundt føring av regnskap:

  • Et bilag føres alltid to steder (Debet og kredit - Kjøp og salg)

  • Gjøre deg kjent med kontoplan (Eller bruke Folkvang Økonomis kontoplan for helse)

  • Ha god oversikt over dine fordringer og krav

  • Hvordan føre bilag og evt. rette en feil i et bilag

  • Kostnader og periodisering

  • Avskrivning og hvordan det beregnes

Det er selvfølgelig også en god del andre ting du bør kunne om du skal føre regnskapet selv, som blant annet regler rundt årsoppgjør, lønn, skatt og selskapsform. Et verktøy som kan lette arbeidet med å gjøre deler av regnskapsarbeidet selv, er å benytte en brukervennlig og moderne skybasert løsning (Vår undersøkelse viser at 40% av gruppen som fører regnskapet uten ekstern bistand ikke bruker et digitalt regnskapssystem). Her kan du selv utføre oppgaver som enkel bilagsføring, betalinger, fakturering, purring. Det er en smart og effektiv måte å jobbe med regnskapet på, og du har alltid tilgang til hele regnskapet og rapporter som gir deg god oversikt over økonomien til helsevirksomheten din. Kontakt oss hvis du ønsker å vite mer om systemvalg og automatisering innen helseregnskap. Sparring og rådgivning i form av kvalitetssikring av egen regnskapsførsel, bistand med årsregnskap og ligningspapirer, skatt og avstemming er det som trekkes frem som mest kjærkommet blant gruppen som i hovedsak fører regnskapet selv, men som får løpende bistand av regnskapsfører. I tillegg til dette trekkes bransjekunnskap frem som avgjørende og muligheten til å kunne få informasjon om hvordan man ligger an sammenliknet med tilsvarende virksomhet innen sammen helsebransje.


Hva trenger man hjelp til? På Altinn.no ligger en anbefaling om at dersom du ikke har kjennskap til regelverket, så bør man vurdere å skaffe en regnskapsfører. Velger du å føre selv, er du ansvarlig for at alt er gjort til punkt og prikke i henhold til regelverket. Her er det altså ikke tilstrekkelig å føre regnskapet etter beste evne. Er man redd for kostnadene ved å bruke regnskapsfører, kan en rammeavtale for løpende bistand være en fin mellomløsning. Kontakt oss for mer informasjon om vår løsningen der kunde gjør mesteparten av regnskapet selv. I dag kan man søke seg frem til mye om regnskap, men det er vanskelig å søke seg frem til regler du ikke visste eksisterte i utgangspunktet. Når du endelig finner svaret du er ute etter, kan det være utfordrende å skille ut det som gjelder for akkurat regnskap for helsevirksomheter, da det finnes mange variabler og hendelser som utløser helt ulike regelverk. Her kan det være lønnsomt å bruke en fagperson til å kvalitetssikre eget arbeid. Dette reduserer risiko for små helsevirksomheter med mindre budsjetter. Det skal nevnes at dersom du har et lite enkeltmannsforetak innen helse og sender et par fakturaer i måneden, kan man klare å håndtere regnskapet selv. I disse tilfellene viser vår erfaring at man også her kan ha mye å hente i bistand av fagfolk med å velge riktig regnskapssystem og utnyttelse av dette til det fulle. Med det samme du for eksempel ansetter flere, gjennomfører investeringer eller bruker bil i forbindelse med arbeid, forutsettes det at en har en viss kompetanse om alt skal føres korrekt. Da vil det helt klar lønne seg å benytte en regnskapsfører som sparringspartner med jevne mellomrom. Ønsker du å vite mer om Folkvang Økonomis løsninger innen regnskap for de som vil gjøre største delen av regnskapet selv, kan du ta kontakt med Ole Skjervengen på ole@folkvang.no eller 977 02 995

Comments


bottom of page