top of page
profile_linkedin.jpeg

Folkvang-emisjon overtegnet

Selskapsmelding Folkvang AS Folkvang AS har i juni gjennomført en emisjon og henter inn 2.000.000 kr.

Flere profilerte tannleger kommer inn på eiersiden. Samtlige nye aksjonærer er tannleger og klinikkeiere ved frittstående tannklinikker i Norge. Aksjonærene ønsker å satse på selskapets driftsmodell innen norske tannhelse. Selskapet legger til rette for nasjonalt driftssamarbeid og at tannleger skal fortsette å eie egen klinikk. Transaksjonen gjør det mulig for Folkvang å akselerere forretningsplanen og fortsette å styrke selskapets posisjon som den ledende driftsplattformen for tannklinikker i Norge. Selskapet leverer tjenester innen faglig nettverk, innkjøp, økonomi, rådgivning og kommunikasjon. Folkvang er av og for tannleger.

På vegne av styret, Henrik Forsstrøm Styreleder Folkvang AS

Comments


bottom of page