top of page
profile_linkedin.jpeg

"En lettelse og glede at salget nå er kommet på plass"

Tannlege og spesialist i kjeveortopedi Erik Engesæter kontaktet Folkvang på tampen av april 2021. Han ville vite hva vi i Folkvang kunne bidra med innen salg av tannhelsevirksomheter. Engesæter kunne fortelle at han drev en kjeveortopedisk klinikk i Bø i Telemark. Han hadde nettopp fylt 70 år, var klar for pensjonstilværelsen, men først måtte han finne en kjøper og arvtager til klinikken sin.

Beatrix Rednik (ny eier) og Erik Engesæter (selger)
"Jeg vil takke Folkvang og teamet for all hjelp og assistanse... Det er en lettelse og glede over at salget nå er kommet på plass. Uten deres bistand, nettverk og kompetanse hadde vi mest sannsynlig ikke vært der vi er i dag..."

Selve salgsprosessen Etter innledende samtaler mellom Engesæter og Folkvang var neste steg et teams-møte der Engesæter presenterte ytterligere detaljer som gjaldt klinikken. Det hadde for noen år siden blitt gjennomført en verdivurdering, men klinikken hadde ikke blitt markedsført for salg. Det sentrale var at det ikke forelå konkrete interessenter på kjøpersiden og tiden var relativt knapp.

I etterkant av møtet ble det etablert en fortrolighetsavtale som regulerte forhold som var knyttet til utveksling av fortrolige opplysninger om virksomheten. Det kommersielle mellom Folkvang og selger ble i dette tilfellet regulert gjennom en «no cure, no pay-avtale». No cure, no pay «No cure, no pay»: Dette er en avtale som gir Folkvang eksklusivitet i salgsprosessen for en begrenset tidsperiode. Denne type avtale innebærer ingen kompensasjon med mindre Folkvang klarer å finne en aktør som gjennomfører et kjøp av klinikken med definerte vilkår og rammer som selger kan akseptere. Typisk beregnes suksesshonorar som en prosentvis andel av brutto salgsvederlag, normalt 3,50 - 5,00 %. Folkvang jobber også med andre typer avtaler. Dette kan være konsulentoppdrag etter medgått tid og avtalt timepris, eller hybridavtaler hvor en fast del for innledende arbeid kombineres med en struktur av «no cure no pay» for selve gjennomføringen av den aktive fasen. Ved omfattende caser som forventes å strekke ut i tid vil Folkvang normalt kreve eksklusivitet i oppdraget, men for mindre engasjementer er dette normalt ikke en forutsetning. Innledende analyse og tett oppfølging underveis Folkvang gjennomførte en intern Due Diligence (selskapsgjennomgang) av klinikken. Dette innebærer som regel en gjennomgang av siste års regnskap, journaldata og tilhørende forhold ved klinikken. På bakgrunn av dette klargjøres en dokumentmappe som kan utveksles med kvalifiserte og aktuelle kjøpere av virksomheten.

Søk etter og kvalifisering av kjøpere Via Folkvangs interne og eksterne kanaler ble Engesæters virksomhet markedsført for salg. Det ble gjennomført et aktivt søk i Folkvangs kjøperportefølje mot kandidater som matchet denne virksomhet. I kjølvannet av dette ble det etablert en konkret dialog med blant annet tannlege og spesialist Beatrix Rednik. Folkvang la videre til rette for innledende møter mellom kjøper og selger hvor det ble etablert trygge og regulerte rammer for utveksling av informasjon mellom partene. Videre i prosessen ble det gjennomført et fysisk besøk hvor kjøper fikk anledning til å treffe teamet og gjøre sin egen vurdering av infrastruktur og utstyr. Stegvis veivisning Ved hjelp og aktiv bistand fra Folkvang fant partene frem til en konsensus vedrørende klinikkverdi/pris, tidslinje for overtagelse og løsning for finansiering og oppgjør. Før endelig avtale ble signert ble selgers revisor og ekstern advokat koblet på for gjennomgang og verifisering av avtaleverk og betingelser i transaksjonen. I november ble partene enige om de siste detaljene og i desember ble endelig avtale signert og salget formalisert. Folkvang takker for en ryddig prosess og gratulerer partene med en vellykket transaksjon. Skal du selge eller ønsker å kjøpe tannhelsevirksomhet? Vi i Folkvang har spesialisert oss på transaksjoner innen tannhelse. Støttet av vår kompetanse innen drift, regnskap og tilhørende forhold kan vi være din sparringspartner og los i enhver sammenheng hvor tannhelsevirksomheter skal bytte eiere, slåes sammen eller videreføres til neste generasjon.


 

Henrik Forsstrøm, daglig leder Folkvang

Kontakt oss gjerne for en gjennomgang av ditt prosjekt!

Henrik Forsstrøm Daglig leder T: 45222147 E: henrik@folkvang.noComments


bottom of page