top of page
profile_linkedin.jpeg

Folkvang og Berendsen inngår serviceavtale

Folkvang og Berendsen Tekstil Service AS har kommet til enighet om vilkår for levering av tjenester til Folkvangs medlemmer. Avtalen omfatter leie og vask av arbeidstøy. Elisabeth Nyjordet i Berendsen beskriver Folkvang-samarbeidet som meget spennende:

”I dette samarbeidet ser Berendsen frem til å gi Folkvangs medlemmer den mest innovative løsningen på arbeidstøylogistikk som markedet har å tilby, kombinert med arbeidstøy av høyeste kvalitet. Medlemmene kan stole på at vi tar fullt ansvar for logistikk og hygiene av deres arbeidsklær. Dette vil ha stor betydning for klinikkene, både med tanke på tids- og ressursbruk, samt hygiene og smittevern.”

Berendsen_Folkvang

Hvilke muligheter og fordeler gir denne avtalen medlemmer av Folkvang?

Vårt ansvar er å levere det vi lover, og Berendsen ønsker derfor å gi medlemmene 6 måneders prøvetid. Det betyr en fornøydhetsgaranti, hvor det ikke påløper noen ekstra kostnader om de ønsker å gå ut av avtalen etter endt prøvetid. Medlemmene får en leieløsning av arbeidstøy hvor Berendsen tar seg av alle prosesser knyttet til klinikkenes arbeidstøy, slik at tannklinikkene slipper administrasjon av dette.

Vi tilpasser størrelser, holder lager, henter og behandler/vasker tekstilene, kontrollerer, reparerer og skifter ut slitt tøy, leverer rent, ferdig brettet tøy til avtalt tid og sted. Når det gjelder vask av arbeidstøy, så er det i dag stort fokus på hygiene og smittevern. Berendsen sikrer håndteringen av både rent og skittent tøy, slik at klinikkene ivaretar de krav og regler som til enhver tid er gjeldende.

Hvilke tjenester vil være mest aktuelle for Folkvangs medlemmer?

Berendsen er stolte av å være den eneste vaskerileverandøren i Norge som også designer, utvikler og produserer arbeidstøy under egen merkevare. Dette gir oss en unik kontroll over både kvaliteten i produksjonen av tekstilene og tekstilene ved bruk over tid. Vi legger stor vekt på tekstilenes holdbarhet, sikkerhet, funksjonalitet, passform, komfort og hygiene, og har ett bredt sortiment med mange fargevarianter og modeller som enkelt kan kombineres i ulike modeller, snitt og farger.

På den mer praktiske siden gjør vår mikrochip-teknologi det mulig for oss å samle, vaske og returnere arbeidstøyet enkelt og effektivt. Medlemmene får en optimal logistikkstyring av tøyløsningen som forhindrer svinn, ivaretar hygienekrav og sikrer at klinikkene har rent tøy av god kvalitet til enhver tid. Berendsen er godkjent etter Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyns bransjestandard: Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner.

Kort om Berendsen AS

  • I Norge er vi ca. 400 ansatte, og omsetter i overkant av 600 mill. NOK

  • Vi opererer i 15 europeiske land, rundt 16.000 ansatte og 110 anlegg i Europa.

  • Vi har 7 moderne produksjonsanlegg i Norge

  • Vi tilbyr våre tjenester både til privat og offentlig sektor.

  • Selskapet slik det eksisterer i dag ble dannet i 2002

  • Berendsen er en av de største aktørene i Europa innenfor vask og tekstilhåndtering.

  • 100 års erfaring fra bransjen vi opererer i.

  • Berendsen leverer komplette løsninger for tekstilservice og vaskeritjenester til alle typer bransjer

Σχόλια


bottom of page