top of page
profile_linkedin.jpeg

Hvem anbefaler du innen bedriftshelsetjenester?

Folkvang Innkjøp ønsker anbefalinger om leverandører vi bør invitere til anbud innen bedriftshelsetjenester. Svar på denne mailen (post@folkvang.no) med din anbefaling.

Folkvang-anbud innen bedriftshelsetjenester for tannhelse:

Folkvang Innkjøp vil etter sommerferien i år invitere leverandører til nasjonalt anbud innen bedriftshelsetjenester for tilknyttede klinikker - Tannhelse og annen helsevirksomhet. Leverandøren bør kunne levere bedriftshelsetjenester nasjonalt/regionalt og med gode referanser innen tannhelse og/eller annen helsevirksomhet. Fra 1. januar 2011 ble tannhelsetjenesten pålagt ved lov å være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste. Tall fra tilsynene viser at seks av ti tannhelsetjenester likevel manglet samarbeidsavtale med en bedriftshelsetjeneste. Folkvang Innkjøp søker nå å forhandle frem en nasjonal avtale innen bedriftshelsetjeneste som tilfredsstiller lovens minimumskrav. I tillegg vil avtalen inneholde opsjoner på tilleggstjenester etter ønske fra avtalebruker.

Comments


bottom of page