top of page
profile_linkedin.jpeg

Avtale innen personell - Fluid Staffing AS

Folkvang Innkjøp har inngått samarbeidsavtale innen personell og bemanning med Fluid Staffing AS.


Fluid Staffing formidler autorisert helsepersonell innen det norske tannhelsemarkedet. Avtalen inneholder fast rabatt i innleie av personell på langtidskontrakter (innleie utover 3 måneder) og 20% rabatt på utkjøpsklausul ved overgang fra langtidsleie til ansettelse på klinikken. ..."Målet for Fluid Staffing er å være den eneste aktøren en tannklinikk trenger å forholde seg til ved mangel på personell. Fluid Staffing skal kunne løse akutte oppdrag, kort- og langtids innleie samt overgang til rekruttering og ansettelse i en og samme kontrakt, uten unødvendig administrasjon. Eget IT-system, enkel pris og tjenestemodell, samt forutsigbarhet med timepriser for innleie er fundamentet vårt." - Stefan Hauptig, partner Fluid Staffing AS Fluid Staffing knytter til seg autorisert tannhelsepersonell av alle kategorier: Tannhelsesekretærer, tannpleiere, allmenntannleger og tannlegespesialister, og har Norge som marked og nedslagsfelt. Les mer om Fluid Staffing AS her: https://www.fluidstaffing.no/

Kontaktinformasjon: Stefan Hauptig, stefan@fluidstaffing.no, 47368521

Se episode #5 i Folkvangpraten der Stefan Haputig, partner i Fluid Staffing, snakker om tjenestemodellen, håndtering av helsepersonell og nye løsninger som preger utviklingen.


Comments


bottom of page