top of page
profile_linkedin.jpeg

Innkjøpsanalyse

Pris: 5.500 NOK (Inkl. mva)

Bedre innkjøp. Garantert.

Vår erfaring er at en analyse av klinikkens innkjøp alltid avdekker et betydelig potensiale for lavere innkjøpskostnader, som kan hentes ut i løpet av kort tid. Vår policy er No Cure - No pay. Du betaler kun hvis vi avdekker besparelser.

Slik gjør vi det

I praksis baseres innkjøpsanalysen på en gjennomgang av regnskap, innkjøpsdokumenter og avtaler, understøttet av intervjuer.

Intervjuene legger vi vekt på å finne hvordan innkjøp faktisk gjennomføres, og hvordan dette gjøres i forhold til best practice i sammenlignbare klinikker.

Tilstandsrapporten du trenger

Du får en oversikt over kostnadsbesparelser i kroner og øre, og en liste over quick wins for umiddelbare resultater, og prioriterte forbedringsområder som vil gi effekt over tid.

I sluttrapporten vil vi blant annet gi anbefalinger til hvilke innkjøp som bør gjøres på Folkvangs innkjøpsavtaler.

Kontakt oss

Ønsker du en innkjøpsanalyse for din praksis? Ta kontakt med daglig leder og konsulent Henrik Forsstrøm på e-post henrik@folkvang.no eller på telefon 45222147

Comentarios


bottom of page