top of page
profile_linkedin.jpeg

Avtale med Nets

Folkvang og Nets har kommet til enighet om vilkår for levering av betalingstjenester til Folkvangs medlemmer. Avtalen omfatter blant annet betalingsløsninger for tannklinikker. Elin Utheim i Nets, beskriver Folkvang-samarbeidet slik:

«Det mest spennende i samarbeidet med Folkvang er at vi kan tilføre en verdi i form av at medlemmene kan ta i bruk en tjeneste som kan gi økt omsetning for den enkelte klinikk. I dette samarbeidet ser Nets fram til å være en rådgiver samt en leveransepartner av driftssikre og stabile løsninger for betaling. Vi vil bestrebe oss på å levere betalingsløsninger som dekker alle medlemmenes betalingsbehov.»

Hvilke muligheter gir denne avtalen tannklinikker som er medlemmer av Folkvang?

Folkvang har framforhandlet en avtale som gir medlemmene svært gunstige prisbetingelser sammenlignet med om hvert medlem skulle forhandlet direkte med oss. Tannklinikkene som ønsker å inngå en avtale får ett kontaktpunkt for alle betalingsløsninger enten de ønsker betalingsterminaler, kortinnløsning av Visa og Mastercard eller netthandel. Ved å ha alle betalingsløsninger hos samme leverandør vil også bestillingsprosessen kunne oppleves som enkel og oversiktlig.

Hvorfor velger bedrifter Nets som leverandør i dag? Vi tilbyr en komplett portefølje av betalingsløsninger og internasjonal kortinnløsning for alle typer virksomheter, bransjer, kanaler og plattformer innen fysisk handel og netthandel.Sortimentet består av betalingsterminaler, betalingsløsninger for e-handel, informasjons- og lojalitetsløsninger samt kortinnløsning for de mest brukte betalingskortene i verden.

Hvilke produktkategorier vil være mest aktuelle for Folkvangs medlemmer?

Hvilke produktkategorier som vil være mest aktuelle vil avhenge av behovet til den enkelte klinikk. Vi vil gå ut ifra at stasjonære/mobile betalingsterminaler med mulighet for betaling med Visa og Mastercard er mest aktuelt for tannklinikkene da kundene gjerne betaler direkte på kontoret. Skulle noen kunder ønske å bestille konsultasjon via hjemmesiden til klinikkene er det også mulig i vår netthandelsløsning Netaxept.

Hva kan medlemmer forvente av Nets?

Medlemmene kan forvente sikre og stabile betalingsløsninger som tilfredsstiller både nasjonale og internasjonale sikkerhetsstandarder.

Nets: Organisasjon og historikk.

  • Nets ble etablert i 2010 som et resultat av en fusjon mellom BBS, PBS og Teller.

  • I 2015 kjøpte Nets Nordea Merchant Acquiring - som er den delen av Nordeas betalingsvirksomhet som arbeider med innløsning av betalingskort i Norden og Baltikum.

  • Representert i alle nordiske land og har lang erfaring med betalingsløsninger og kortinnløsning.

  • Våre kunder omfatter banker, bedrifter, forretninger og offentlige virksomheter.

  • Vi er innløser av internasjonale betalingskort i Norge, Danmark og Sverige.

  • I Norge håndterer vi Visa, MasterCard, JCB og Union Pay.

Comments


bottom of page