top of page
profile_linkedin.jpeg

Planlegger din klinikk investeringer i 2018?

Folkvang starter nå med koordinering og kvartalsvise forhandlinger for våre medlemmer ved investeringer i utstyr til klinikken. Vi kan enten bistå i dine forhandlinger, eller du kan overlate hele prosessen til oss. Når vi har mottatt din henvendelse via kontaktskjema (følge link her) vil en representant fra Folkvang ta kontakt innen kort tid for å kartlegge din situasjon.

Send oss følgende informasjon* i skjema nedenfor:

  • Hva slags utstyr er det snakk om? (Leverandør, produkt, mv.)

  • Når planlegges investeringen?

  • Hvor langt har du kommet i prosessen?

  • Annen relevant informasjon/spørsmål

*Informasjonen behandles konfidensielt og henvendelsen er ikke forpliktende

Spørsmål om forhandlingene eller Folkvangs vilkår?

  • Daglig leder: Henrik Forsstrøm

  • Telefon: 452 22 147

  • E-post: henrik@folkvang.no​

bottom of page