top of page
profile_linkedin.jpeg

Har din tannklinikk kontroll på kostnadene?

Som klinikkeier vil du ha fokus på pasientene, og mest mulig kontroll på kostnadssiden. Men hvordan får du til dette?

Et tips er å ha god kontroll på alle innkjøpene til den daglige driften ved klinikken. Det får du ved å ha et prioritert utvalg av leverandører og gode innkjøpsrutiner. Mange klinikker sliter med bruk av alt for mange leverandører, og har et ”avslappet" forhold til innkjøpsrutiner. Dette fører gjerne til et uoversiktlig bilde av både pris, kvalitet og tidsbruk.

Hvordan løser klinikker innkjøp utover forbruksvarer? Ved noen klinikker faller innkjøp, forhandlinger og leverandørkontakt under sekretæren, blant mange andre, mer viktige oppgaver. Innkjøp får derfor kanskje ikke den prioriteten det bør ha. Andre klinikker ansetter en daglig leder for blant annet å ha ansvar for denne oppgaven. I mange tilfeller fører dette til personalkostnader på et område som burde vært gjennomført på en mer effektiv måte. Andre klinikker sprer ansvaret mellom flere ulike ansatte. Dette fører ofte til utfordringer med ansvarsfordeling og informasjonsflyt. Man vil også i mange tilfeller oppleve at man tar inn leverandører for kortsiktige behov, hvilket medfører at klinikken bruker unødvendig mye tid på innkjøp utover forbruksvarer. Det er også mange klinikker som ikke har fokus på dette området i det hele tatt, og innkjøpsprosessen skjer mer eller mindre tilfeldig.

Tenk nytt! Jeg vil anbefale at klinikker tenker nytt og helhetlig innen innkjøp til den daglige driften. Dette for å effektivt ha kontroll på leverandørene, samt pris og kvalitet på produktene. Og ikke minst tiden man bruker på å finne, forhandle, inngå og reforhandle innkjøpsavtalene. Vi i Folkvang har klinikkinnkjøp som vår kjernevirksomhet, og som en del av oss vil du som tannlege slippe å ha fokus på dette. Som medlem får du full tilgang til vår innkjøpsportal. Her har vi samlet ferdigforhandlede innkjøpsavtaler fra alle våre leverandører, for å gjøre innkjøp enkelt og tilgjengelig for alle deler av din klinikk. En one stop shop som gjør innkjøp enkelt, sikrer god avtalelojalitet og gir deg full oversikt.

bottom of page