top of page
profile_linkedin.jpeg

Dette oppnår du gjennom et innkjøpssamarbeid

Kostnadseffektivitet gjennom samarbeid
Kostnadsreduksjon og økt effektivitet kommer gjerne ikke på toppen av en klinikkeiers prioriteringsliste, allikevel kan endringer i måten klinikken gjennomfører sine innkjøp gi raske besparelser og effektivitetsgevinster. Det å inngå et samarbeid med en innkjøpsgruppering som daglig forhandler innkjøpsavtaler sparer klinikken for manuell håndtering, samtidig som en innkjøpsgruppering har utviklet standardiserte prosedyrer for hvordan prosessen utføres. En god innkjøpsprosess reduserer friksjonen, holder kostnadene nede, sikrer kvalitet og øker brukeropplevelsen.
Hva oppnår du gjennom et innkjøpssamarbeid?
 • Økt forhandlingsmakt, ved at flere klinikker går sammen og forhandler på vegne av et større innkjøpsvolum øker sannsynligheten for å oppnå bedre betingelser.

 • Effektivitetsgevinster, klinikkens ansatte kan konsentrere seg om kjernevirksomheten.

 • Tilgang til rådgivning og analyse av innkjøp, produkter og kostnader.

 • Fjerner den løpende håndteringen av leverandører, forhandlinger og prisovervåkning.

Det å inngå i et innkjøpssamarbeid er en av de største mulighetene en klinikk har til rask reduksjon av kostnadene. En analyse av hvordan innkjøp gjennomføres ved en klinikk i dag er ofte det beste utgangspunktet for å se på potensielle forbedringer. Ved å svare på følgende spørsmål får man et godt overblikk over dagens innkjøpssituasjon:
 • Hvem er ansvarlig for innkjøp?

 • Hvilke leverandører handler vi fra?

 • Hvorfor handler vi hos vårt utvalg av leverandører?

 • Hvor mye og hvor ofte handler vi hos hver enkelt leverandør?

Hvordan oppnå kostnadsreduksjon og økt effektivitet?

Neste steg blir å se på hvordan klinikken ønsker å gjennomføre innkjøp i fremtiden. Avgjørende spørsmål som bør stilles i denne fasen er:

 • Finnes det alternativer til leverandørene vi bruker i dag, og hva er muligheten for at vi kan oppnå bedre betingelser i form av kvalitet og besparelser?

 • Hvilke fordeler kan klinikken oppnå ved å outsource deler av innkjøpsprosessen?

 • Er det tiltak vi kan gjøre for å samle klinikkens innkjøpsvolum hos den leverandøren vi finner mest optimal for våre innkjøp for å dermed oppnå større besparelser?

​En gjennomtenkt strategi er utslagsgivende for å sikre gunstige innkjøpsavtaler. Avtalen skal ikke bare sikre konkurransedyktige priser, men også gode avtalebetingelser på blant annet kundeservice, levering og returer. Mange undervurderer tiden som går med til å bygge opp kompetanse rundt bransje og produkter for å sikre en god avtale. Det er mye å ta hensyn til, men gjøres det riktig er det betydelige beløp og ikke minst tid å spare.

Folkvangs innkjøpssamarbeid

Folkvang er et innkjøpssamarbeid innen tannhelsebransjen. Vi ser på oss selv som en forlengelse av klinikkene, der vår misjon er å ivareta og gi råd for hvordan du kan gjøre et smartere innkjøp. Ved å bli en del av Folkvangs innkjøpssamarbeid kan du redusere kostnader knyttet til både strategiske og ikke-strategiske innkjøp, samtidig som du frigjør tid til klinikkens kjernevirksomhet. Ved å kunne benytte våre rammeavtaler, som er ferdigforhandlet, vil din klinikk også kunne leve med forutsigbarhet i fremtiden. Kort fortalt vil Folkvang lette innkjøpsprosessen ved din klinikk, slik at ditt fokus forblir på pasienten.

bottom of page