top of page
profile_linkedin.jpeg

Er tiden inne for å løfte klinikkøkonomien opp i skyen?

Folkvang Gruppen ønsker å bidra aktivt med gode verktøy for sunn praksisdrift.

Som klinikkeier bør man følge med utviklingen også innen økonomi og regnskap. Kompleksiteten og tempoet øker innen tannhelse og dette stiller høyere krav om å ta gode økonomiske beslutninger. I noen tilfeller må man handle raskt, og er avhengig av enkel tilgang til et korrekt og oppdatert regnskap.

Mange tannleger vurderer nå å flytte regnskapet sitt over til en skybasert løsning. Hva er fordelene? Her tar vi for oss fire fordeler med å bytte til et skybasert regnskapssystem:

  • Bedre dialog

  • Enklere arbeidsflyt

  • Frigjøring av tid

  • Bedre lønnsomhet

Klargjør klinikken for fremtiden

De skybaserte løsningene er lagt opp for å gi rom for utvikling og vekst. Systemene oppdateres kontinuerlig, de legger alt til rette for oppskalering og har gode integrasjonsmuligheter mot andre systemer. For eksempel ligger det mest klart for samhandling med Opus Dental når de lanserer neste versjon av deres journalsystem i Norge. Folkvang Økonomi arbeider i dag med PowerOffice Go og Tripletex.

Hva er skybasert regnskapløsning?

Et skybasert regnskapssystem er tilgjengelig via innlogging direkte i nettleseren din. Med et system som opererer i skyen behøver du ikke å installere noen form for programvare på de ulike enhetene du bruker, og du kan enkelt logge deg på enten du er på klinikken, hjemme eller på farten. Dette gjør at systemet, og regnskapstallene dine, alltid er tilgjengelig både for deg og din regnskapsfører.

Bedre grunnlag for dialog

Når all informasjon om ditt regnskap er tilgjengelig i skyen, forbedres samhandlingen mellom deg og din regnskapsfører. Blant annet fordi både du og regnskapsføreren din kan logge dere inn i samme system, se de samme oppdaterte regnskapstallene og ha full oversikt over klinikkens økonomi og likviditet, uansett hvor dere befinner dere.

Det er altså ikke nødvendig at dere sitter sammen og logger inn på samme PC for å se de samme tallene. For Folkvang Økonomi betyr en skybasert løsning fleksibilitet, og gjør det enkelt for oss å utøve vår rolle som økonomiske rådgivere akkurat når du har behov for det. Dette gjør det lettere for oss å snakke sammen, diskutere tall og vurdere status i klinikken din. Vi kaller dette "klinikkens økonomisjef".

Få en bedre arbeidsflyt

Vi i Folkvang Økonomi ser at oppgaver knyttet til regnskapet kan oppleves som tungvinte, tar lang tid og må gjennom en rekke steg før de blir godkjent. De nye skybaserte løsningene muliggjør en betydelig mer effektiv arbeidsflyt.

Et typisk eksempel på dette er inngående bilag som mottas per e-post, post eller lignende. Disse krever en del tid for til manuell registrering (ofte av sekretæren), kontering og håndtering i regnskapssystemet, for deretter å skulle godkjennes enten på bilaget, per e-post, eller ved å logge inn i nettbank.

Det krever altså flere prosesser for deg og din regnskapsfører. Med en skybasert løsning, og et bedre grunnlag for samhandling, vil flere av stegene kunne forenkles eller kuttes helt, ettersom flere av disse prosessene kan automatiseres. Dette gjør at både du og regnskapsføreren din kan jobbe mer effektivt.

Frigjør tid

Bedre arbeidsflyt frigjør tid. Ved å gjøre prosessen mer effektiv, og samtidig automatisere enkelte av de mer grunnleggende regnskapsfunksjonene, frigjør vi tid som heller kan benyttes til rådgivning og støtte for deg. På denne måten blir vi også en bedre sparringspartner innen klinikkøkonomi.

For klinikkens del betyr dette at dere kan vie en større andel av tiden på kjernevirksomheten og ivaretakelse av pasientene. Resultatet er bedre lønnsomhet.

Ved å løfte regnskapet ditt opp i skyen trenger du ikke vente et halvår for å se resultater – Periodens omsetning og kostnader ligger oversiktlig og lett tilgjengelig i systemet, slik at du kan følge utviklingen. Dermed kan du også fatte raske, faktabaserte beslutninger, og igangsette de rette tiltakene for å sikre klinikkens lønnsomhet.

Comments


bottom of page