NDMI er en norsk dentalmarkedindeks og utarbeides av Folkvang-gruppen. Formålet med NDMI er å gi informasjon om nåværende forretningsforhold til klinikkens beslutningstakere.

 

NDMI er basert på en kvartalsvis undersøkelse sendt til ledende ansatte på mer enn 400 klinikker. NDMI består av delindekser: Prisendringer, pasienttilgang, omsetning, sysselsetting, investeringer og marked.

 

NDMI veier hvert av disse undersøkelsesområdene likt. Undersøkelsene inkluderer spørsmål om forretningsforhold og eventuelle endringer, enten det er bedre, ingen endringer eller forverring.

 

Ivaretakelse av anonymitet 

Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt, og ingen enkeltpersoner vil kunne gjenkjennes i rapportering fra NDMI. Koplingen mellom epostadresse og besvart spørreskjema fjernes i det øyeblikket personen sender inn sin besvarelse.

 

NDMI - Rapporter

© Folkvang 2020. Alle rettigheter reservert.
Vi bruker informasjonskapsler (cookies). Ved at du fortsetter å bruke folkvang.no, forutsetter vi at du samtykker til dette.