Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva er en innkjøpsgruppering?

En organisasjon opprettet for å bistå bedrifter med å øke deres kunnskap om innkjøp og styrke deres innkjøpsposisjon. Dette gjøres gjennom å assistere medlemmene med rådgivning, analyse, koordinering av innkjøpsvolum og levering av rammeavtaler med utvalgte leverandører og produsenter.

 

Hva er Folkvang?

Folkvang er en nasjonal innkjøpsgruppering innen tannhelsebransjen, og er etablert av og for tannleger. Vårt fokus er å gi klinikker optimale innkjøpsbetingelser, tilpasset rådgivning, nødvendige innkjøpsverktøy og tilgang til et bredt bransjenettverk. Våre rammeavtaler dekker et bredt produktsortiment med høy kvalitet fra kjente og etablerte aktører. Folkvang skal være klinikkens kompetansesenter for innkjøp, og posisjonerer seg som en forlengelse av klinikken i møte med leverandørene i og utenfor tannhelsebransjen.

 

 

Hvilke innkjøpskategorier dekker Folkvang?


Folkvang har som målsetning å være en totalleverandør av rammeavtaler for majoriteten av innkjøp ved en klinikk. Vi søker hele tiden etter rammeavtaler som dekker både strategiske primærinnkjøp, samt ikke-strategiske sekundærinnkjøp. Våre rammeavtaler dekker blant annet følgende kategorier:

 

 • Dentale forbruksvarer & utstyr

 • Kontor & administrasjon

 • Møbler & klinikkinnredning

 • Service

 • Forretningsreiser

 • Kurs & events

 • IKT

Kan klinikker som er medlem bli medeiere i Folkvang?


Ja. Folkvang er av og for tannleger, ved at alle medlemsklinikker får tilbud om å bli medeiere i gruppering. Et av kravene vi stiller er at klinikken er frittstående og uavhengig fra andre lignende type gruppering. 

Hva gjør Folkvang utover å levere gunstige rammeavtaler til klinikker?

Folkvang gjør mer enn bare å forhandle frem gunstige rammeavtaler for våre medlemmer. Vi er også klinikkens innkjøpscontroller, der vi gjør alt fra en innledende analyse av din klinikks innkjøpsprosess, til løpende rådgivning og avtaleoppfølging. Videre har vi et bredt nettverk innen den nordiske dentalbransjen, og søker stadig etter nye leverandører og smartere løsninger.

 

 

Hva er fordelene med Folkvang?

Medlemmene av Folkvangs innkjøpsgruppering oppnår en økonomisk fordel, og får bedre vilkår på innkjøp fra leverandører. I tillegg vil hver enkelt klinikk få reduserte interne administrasjonskostnader, fordi de slipper å passe på prisjusteringer og andre markedsendringer. Folkvang skaper også betydelige besparelser for klinikkene ved å reduserer kostnadene forbundet med salg og andre elementer i leveringskjeden.

 

 

Hva koster det å delta i Folkvangs innkjøpsgruppering?

Deltagelse er kostnadsfritt. Alle klinikker som inngår samarbeid med Folkvang får tilgang til våre fremforhandlede rammeavtaler. Ved etterspørsel fra klinikk kan Folkvang også utføre klinikkspesifikke prosjekter. Dette kan være innkjøpsanalyser og tettere oppfølging som går utover vårt standardtilbud. Dette faktureres per prosjekt, og ut i fra klinikkens egne ønsker og bestillinger.

 

 

Hvem kan bli medlem av Folkvangs innkjøpsgruppering?

Alle norske tannklinikker kan bli medlem av Folkvang.

 

 

Hvis min klinikk blir medlem, må klinikken legge alt innkjøp hos Folkvangs leverandører?

Nei, Folkvang krever ikke et avtalefestet minimumsinnkjøp av våre medlemmer. Folkvang vil derimot belønne klinikkers avtalelojalitet, og bruk av våre rammeavtaler i deres innkjøp. Vi tror også at våre vilkår og kvaliteten på våre tjenester vil motivere våre medlemmer til å utnytte markedsplassen vi har bygget opp, og stadig utvikler for norske tannklinikker.

 

 

Vil leverandørene fakturere min klinikk mer hvis vi går gjennom Folkvang, sammenliknet med å gå direkte til leverandørene?

Nei, din klinikk vil betale mindre sammenliknet med hva den betaler ved kjøp direkte fra en leverandør. Fordi Folkvang representerer mange tannklinikker vil leverandører ønske partnerskap med Folkvang. Dette gjør at vi kan tilby våre medlemmer markedsledende priser og betingelser.

 

 

Hva hvis en leverandør som min klinikk benytter, ikke er med i Folkvangs avtaleportefølje?

Folkvang stiller ingen direkte krav til at du går vekk fra dine nåværende leverandører. Folkvangs leverandører deltar i en budprosess som inkluderer flere ulike deler, bl.a pris -og produktevaluering. Leverandørene blir tilbudt en Folkvangavtale basert på flere faktorer og krav inkludert, men ikke begrenset til:

 • ​Sortimentsbredde

 • Produktakseptering

 • Evne til å levere nasjonalt

 • Pris

 • Betalingsvilkår

 • Kundeservice
   

Disse faktorene og kravene medfører at ikke alle leverandørene blir tilbudt en Folkvangavtale. Hvis din nåværende leverandør ikke er på vår liste, betyr dette mest sannsynlig at de ikke ble tilbudt en avtale pga pris eller manglende evne til å levere nasjonalt.

 

 

Garanterer Folkvang at leverandørene har markedets laveste pris på alle artikler til enhver tid?

Nei, men vi vet at det store flertallet av sortiment som tilbys gjennom våre leverandører og produsenter er priset lavere enn hva individuelle klinikker evner å fremforhandle. Mens ulike aktører kan fremforhandle en engangsrabatt som ligger under Folkvangs nivå, vil gjennomsnittsprisen som vi tilbyr være bedre. Samtidig vil Folkvangs medlemmer spare både ansattes tid og besvær med individuelle forhandlinger med flere ulike leverandører og produsenter.

 

 

Hva gjør jeg hvis produktene eller tjenestene min klinikk trenger ikke er tilgjengelig fra Folkvangs leverandører?

Folkvangs medlemmer har ingen restriksjoner som hindrer dem i valg av leverandører av produkter eller tjenester som Folkvang ikke tilbyr. Folkvang ber derimot medlemmene om å informere oss om produkter eller tjenester som de trenger, og som ikke tilbys gjennom Folkvangs avtaler. Dette for at Folkvang potensielt kan kontakte den aktuelle leverandøren, og frembringe en innkjøpsavtale til alle medlemmenes fordel.

 

© Folkvang 2020. Alle rettigheter reservert.
Vi bruker informasjonskapsler (cookies). Ved at du fortsetter å bruke folkvang.no, forutsetter vi at du samtykker til dette.