top of page

 

Trenger du hjelp med din 

visuelle identitet?

SKAP

RESULTATER

Du har en ny klinikk, en ny måte å drifte på eller et ønske om å rebrande din klinikk. Hvordan skal pasienter skille deg fra dine konkurrenter? Hvorfor skal man velge deg som behandler i stedet for andre tannleger i nærområdet? I dagens jungel av merkevarer, behandlere og tjenester er det helt avgjørende at din visuelle identitet på en eller annen måte skiller seg ut. Identiteten er ditt ansikt utad, og den er som regel det første pasienten møter. Og virkeligheten er brutal. I løpet av sekunder blir den visuelle presentasjonen av din bedrift eller ditt produkt vurdert og bedømt. Derfor er det viktig at identiteten klarer å formidle din merkevare og din visjon på en god og tydelig måte.

En helhetlig, konsistent og troverdig visuell identitet bidrar til at din klinikk blir gjenkjennelig og tydelig. Den skal formidle ditt budskap og gjøre at pasientene føler seg trygge. Men for å oppnå dette må vi forstå markedet. Vi må analysere din målgruppe og gjøre oss kjent med dine konkurrenter. Vi må finne deres styrker og svakheter. Under utviklingen av en visuell identitet bruker vi derfor innsikt og strategi for å oppnå de ønskede resultatene. Med den rette strategien og implementeringen kan du skape en avgjørende gjenkjennelighet for din klinikk. Den kan få din klinikk til å stå frem og stille deg i en sterk posisjon overfor din målgruppe og dine konkurrenter. Og det kan bli den mest verdifulle investeringen du gjør.

HVA BESTÅR EN

VISUELL IDENTITET AV?

Mange tror at det er nok med en logo når man skal utvikle en visuell identitet for en klinikk. Logoen og navnet er riktignok viktige elementer i en identitet, men det er kombinasjonen av logo, navn, farger, bilder og grafiske elementer som utgjør en helhetlig visuell identitet. Sammen skaper de den unike personligheten som gjør at din visuelle identitet skiller seg fra de andre.

Logo
En god og målrettet logo er alfa og omega. Logoen vil danne grunnlaget for den visuelle identiteten. Det er dette som er bumerket til din bedrift og det du vil bli husket på.

Farger
Hjernen oppfatter form og farger først. En avstemt og gjennomtenkt fargepalett skaper følelser, men vil også bidra til økt gjenkjennelighet. 

Typografi
Skrifttyper, og selve utformingen av skriftoppsettet, kan si mye om en klinikk. En skrifttype kan kommunisere følelser og egenskaper. Den viktigste funksjonen er likevel å kommunisere et budskap. En helhetlig og konsekvent bruk av typografi setter et preg på stemningen og oppfattelsen av budskapet.

Grafiske elementer
Det blir ofte benyttet grafiske elementer eller grafiske mønster som en del av en visuell identitet. Disse er med på å understøtte identiteten og bidra til gjenkjenning.

Bildestil
Bilder er en viktig del av en visuell identitet og må ha en bildestil som reflekterer klinikken og de som jobber der. 

 

NOEN AV

VÅRE KLIENTER

FauskeLogo.png
PARADISTANLOGO.png
BERGENTANNHLOGO.png
LogoToppfeltBERG.png
Hvithellogo.png
BØNESLOGO.png

BE OM TILBUD

Takk for din interesse!

bottom of page